Camera Agricolă Gorj oferă consultanţă în teritoriu pentru fermierii care doresc accesarea de fonduri europene

908

Activitatea Camerei Agricole Judeţene Gorj, ca instituţie în subordinea Consiliului Judeţean şi în coordonarea metodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, are la bază Planul anual de acţiuni aprobat de cele două foruri tutelare. Din acest punct de vedere, anul 2016 promite a fi unul cu implicări deosebite în activitatea specialiştilor consultanţi. Alin Petrică, directorul executiv al Camerei Agricole Gorj, ne-a explicat pe larg măsurile derulate în prezent de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, precum şi rolul instituţiei judeţene în sprijinirea fermierilor care întocmesc şi depun proiecte în vederea obţinerii de fonduri europene pentru derularea unei afaceri în sectorul agriculturii.

Reporter: Cât de mult sprijină Camera Agricolă Gorj fermierii care doresc finanţare europeană pentru a bune bazele unei afaceri?
Alin Petrică: Camera Agricolă se implică în dezvoltarea agriculturii din judeţul Gorj şi sprijină trecerea la o agricultură performantă, capabilă a face faţă cerinţelor stabilite pentru România ca parte integrantă a Uniunii Europene. În momentul de faţă, pe portalul AFIR se regăsesc versiunile consultative ale ghidurilor solicitantului pentru submăsurile 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri şi 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, urmând ca la sfârşitul lunii martie – începutul lui aprilie, măsurile să devină active şi primele proiecte care se vor încadra în cerinţele stabilite, să fie deja depuse. Ne bucură afluxul de mici fermieri dornici a depune proiecte cu co-finanţare europeană şi guvernamentală. Zi de zi, specialiştii de la centrul din municipiul Târgu-Jiu, ca şi cei ce activează la nivel local acordă consultanţă de specialitate necesară pentru ca potenţialii beneficiari să verifice dacă şi în ce condiţii sunt eligibili pentru a accesa fondurile europene. Iar la acest capitol, nu sunt bani puţini: 15.000 euro finanţare prin submăsura 6.3 şi 40.000 sau 50.000 euro pentru tinerii cu vârsta de până în 40 de ani care doresc să se stabilească în mediul rural şi să înceapă o afacere de succes în agricultură. Şi cum, din punctul nostru de vedere, privind în ansamblu ce se întâmplă acum în judeţ, agricultura, alături de turism şi, în special, agroturism sunt ramurile economice ce pot asigura afaceri de perspectivă, îi încurajăm pe toţi cei cu posibilităţi să acceseze cât mai multe fonduri şi să vedem în perioada următoare ferme moderne, profitabile şi în zona noastră.

camera agricola2Rep.: Camera Agricolă Gorj organizează anual şi cursuri de pregătire în domeniul agriculturii. Mai sunt interesaţi gorjenii de acestea şi cer în continuare consultanţă înainte de a solicita sprijin financiar?
A.P.: Cum pentru a putea accesa bani europeni, una din condiţiile de bază este pregătirea profesională în domeniul de activitate ales, instituţia noastră vine în întâmpinarea fermierilor prin organizarea de cursuri de formare profesională, cursuri autorizate la nivel naţional şi comunitar. Am pregătit continuu mii de fermieri şi continuăm pregătirea profesională pentru toţi cei interesaţi, fie că vorbim de domeniul apicol, de creşterea animalelor, cultura plantelor, pomicultură sau legumicultură. O noutate în pregătirea micilor fermieri o constituie necesitatea cunoaşterii de către aceştia a normelor de ecocondiţionalitate, în special de către fermierii care solicită plăţi directe pe suprafaţă, plăţi de agromediu, ori sprijin pentru reconversia sau restructurarea plantaţiilor pomicole, ca şi alte forme de sprijin financiar din fonduri europene sau naţionale. De ce? Pentru că nerespectarea acestor norme duce automat la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată pe unul sau mai mulţi ani şi nimeni nu îşi doreşte să primească subvenţii pe care ulterior să fie nevoit să le restituie, inclusiv cu plata de penalităţi.

Rep.: Atestatele de producător au fost impuse încă de anul trecut, iar avizul pentru acestea este dat de specialiştii Camerei Agricole. Cum aţi făcut faţă până acum onorării solicitărilor acestor avize?
A.P.: Începând de anul trecut, modificarea legislaţiei în domeniul atestatului de producător, impune acordarea unui aviz consultativ, aviz pe care Camera Agricolă îl acordă în urma verificărilor în teren şi a înscrierilor în registrul agricol a elementelor necesare (culturi, animale) ce stau la baza eliberării în condiţiile legii a atestatului de producător pentru fermierii, persoane fizice, care doresc să-şi valorifice producţia obţinută. Este un efort suplimentar al colegilor noştri de la centrele locale având în vedere numărul lor mic: 10 consultanţi la un număr de 70 de localităţi ale judeţului. Chiar şi în aceste condiţii, au fost onorate toate cererile venite din partea fermierilor şi a primăriilor din judeţ, ceea ce înseamnă peste 3.500 de avize acordate în a doua jumătate a lui 2015.

Rep.: Ce ne puteţi spune despre o altă reglementare în domeniul gestionării pajiştilor tărăgănată de la an la an, şi anume întocmirea amenajamentelor pastorale care trebuie întocmite de către specialiştii Camerei Agricole?
A.P.: Instituţia noastră este singura abilitată a realiza amenajamentele pastorale pentru pajiştile aflate în proprietatea primăriilor. Asta nu înseamnă că nu sunt onorate cererile venite din partea altor organisme cum ar fi obştile sau chiar persoane fizice. Iar realizarea unui amenajament nu este un lucru uşor. Vor fi stabilite drumurile de acces, locurile de adăpat pentru animale, umbrare pentru perioada foarte caldă, reînsămânţarea pajiştilor, amplasarea gardurilor de delimitare unde este cazul, orarul de păşunat sau încărcătura optimă de animale pe pajişte. Cum vom face toate aceste lucruri cu un colectiv restrâns ca număr? Încă nu ştim. Ştiu însă cu certitudine că dragostea pentru meserie a specialiştilor consultanţi şi dorinţa de a lăsa ceva în urmă e mare şi va face ca toate aceste probleme să fie duse la bun sfârşit cu brio. Mai ales că lucrăm şi la întocmirea dosarelor de plată pentru beneficiarii măsurilor din vechiul Program Naţional de Dezvoltare Rurală, iar cum campania de primăvară deja a început, specialiştii consultanţi din centrele locale sunt acolo, pe câmp, alături de fermieri, cu sfaturi teoretice şi practice care să aibă ca finalitate obţinerea unui maxim de beneficii cu un efort cât mai mic.

Camera Agricolă Gorj furnizează agricultorilor gorjeni informaţiile de care au nevoie în domeniile: producţie vegetală, inclusiv pomicolă, viticolă, legumicolă; managementul afacerii fermei şi organizarea fermei; producţie animală; prelucrarea produselor agricole; achiziţionarea mijloacelor de producţie, comercializarea produselor obţinute; agroturism; finanţarea rurală; implementarea aquis-ului comunitar; alte domenii conexe agriculturii.
A consemnat Izabella Molnar

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here