420 de persoane beneficiază de alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

1182

Teodora Ciobanu, directorul executiv al Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) din cadrul Primăriei municipiului Târgu Jiu a declarat că în acest moment, 420 de persoane sunt beneficiare de alocaţii monoparentale. De asemenea cuantumul alocaţiilor este stabilit diferenţiat, în funcţie de venit şi de numărul copiiilor. Totodată alocaţiile de susţinere pentru familiile monoparentale se acordă lunar, pe lângă alocaţia de la stat, cu condiţia ca minorii să nu abandoneze şcoala, sau să nu repete anul, din alte motive decât cele de ordin medical.

Beneficiază de alocaţie de susţinere, familiile formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale. Alocaţia de susţinere se acordă lunar familiei, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 470 lei. De asemenea cuantumul alocaţiei de susţinere este de 70 lei pentru familia cu un copil; 80 lei pentru familia cu 2 copii; 85 lei pentru familia cu 3 copii şi 90 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.

Documente necesare
Cererea pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală este însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei şi veniturile acesteia. Cererile se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, în a cărei rază teritorială locuieşte familia. În cazul familiilor fără locuinţă, cererea se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială acestea trăiesc.

Termene
Dreptul la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situaţii: în cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentala are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţie de susţinere, titularul, optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris agenţiei teritoriale.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here