“Serile la Brădiceni”, la cea de-a XVI-a ediţie – Cu credinţă şi iubire

681

Încep acest text prin a pune un accent axiologic pe aspectul – poate cel mai important – de muncă de echipă în organizarea Atelierului Naţional de Poezie «SERILE LA BRĂDICENI».

Fondatorii fără Fundaţie!
De la bun început, în capul trebii au stat Ion Cepoi, Viorel Gârbaciu şi subsemnatul, ca fondatori evenimentali. La primele ediţii s-au mai implicat George Niculescu, Ion Sanda, Constantin Codiţă, ca apoi manifestarea să fie preluată, ca partener regent, de Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu-Jiu.

Făptuitorii de cultură
Aşadar, meritele revin tuturor acestor oameni de cultură, acestor scriitori fabuloşi, acestor editori de excepţie, acestor chei şi de boltă, şi de descuiat uşile mai-marilor judeţului şi municipiului – reşedinţă de judeţ. Apoi, nu în ultimul rând, trebuie să scoatem în relief contribuţia unor fii ai Brădiceniului: Ion Căpruciu, Costel Mircioiu, Mircea Liviu Goga, Ionel Nistorescu, Ion Predoşanu(de fapt, născut la Peştişani, n.m. I.Predoşanu), dar şi investiţia de suflet a doamnei Alexandra Andrei, iar în prezent a doamnei dr. Olimpia Bratu, a căror energie şi al căror echilibru merită subliniate.

Laureaţii de azi, corifeii de mâine
Scriam într-un număr anterior că la cea de-a XVI-a ediţie laureaţii sunt: Nicolae Coande, Victor Ştir, Romeo Ionescu, Zenovie Cârlugea. Datorăm acest lucru, graţie implicării cu credinţă şi iubire, în aureolarea manifestării, a unui formidabil scriitor român contemporan, din fericire trăitor pe meleagurile noastre: GHEORGHE GRIGURCU, poet de respiraţie planetară şi critic formator de… maeştri ai scrisului românesc. Sigur, mereu şi mereu nişte orgolii se simt rănite. Sigur că, mereu şi mereu, în jurul „Atelierului…” dar şi înlăuntrul său, se întâmplă şi inevitabile… contradicţii. Şi că mereu şi mereu, ca înţelept al mersului lumii, tot eu să dau înapoi, să-mi calc pe umbră şi să mulţumesc, în gândul meu cel mai adânc (şi deci cel mai pur), lui Dumnezeu şi tovarăşilor mei de drum, dragi şi vizionari, că nu ne oprim, continuăm, existăm, asigurăm prestigiul şi transcendenţa de rigoare. Pentru că se împlinesc, anul acesta, 50 de ani de la înfiinţarea Cenaclului COLUMNA de către Magistrul Titu Rădoi (“Maiorescul nostru local”) în 1962. Pentru că, în semn de respect al consacrării, Ion Trancău le-a dedicat o carte intitulată “Un compendiu critic”, iar eu însumi am editat “Restituirile necesare”, ale lui Titu Rădoi, iată la ceas aniversar.

Poeţi laureaţi, scriitori lansaţi
Rugându-mă pentru… iertare, e totuşi şi rândul meu să pun punctul pe i, căci, cu o constanţă optimistă, pe parcursul celor şaisprezece ediţii, am iniţiat o colecţie de carte “Serile la Brădiceni”, o revistă “Miracol de Brădiceni” (8 numere – consistente, onorabile, personalizate), încă un hebdomadar “Serile la Brădiceni” (15 numere, realmente excepţionale, cu semnături de anvergură naţională, balcanică şi europeană), am strâns volume pentru Biblioteca “Serile la Brădiceni” şi am participat ca simplu membru, la şedinţele Cenaclului literar-artistic “Serile la Brădiceni”; ba, anual, am înmânat şi Premiile “Fundaţiei Serile la Brădiceni” şi am restituit “ochiului lui Argus”, dar şi lectorului obişnuit, opera unor eminenţi autori brădiceneni: Nicolae Al Lupului, N. Dragotă-Neda, Constantin Stroescu, Emil Paraschivoiu, Ionel Buligan; nu în afara programului ideologic, am semnat prefeţe şi postfeţe la cărţile unor condeieri contemporani, precum Gelu Birău, George Drăghescu (căruia i-am acordat sprijinul în scoaterea “Ceştii de Cafea” – n.m., I.P.B.), Ion Căpruciu, Maria Şerban Silvaş, Silviu Doinaş Popescu, Ion C. Gociu, Nicolae Diaconu, Alex. Doru Şerban ş.a.

Primăria fără primar, dar şi fără consilieri locali!
Dacă o vreme Primăria din Peştişani ne-a ajutat, în 2012 Consiliul Local s-a comportat absolut lamentabil, necuplând la măreţia spirituală şi culturală a “Serilor la Brădiceni”. Comportamentul lor este sub orice critică, motiv pentru care reproşurile-mi staţionează… doar… deocamdată. Atâta opacitate şi lipsă de receptivitate rar mi-a fost dat să văd şi să aud.

Nu mor caii, când vor câinii!
Închei această jumătate de pagină cu comunicarea premiilor Fundaţiei “Serile la Brădiceni”, misiune încredinţată lui Ion Predoşanu (o fundaţie în curs de… reinstituire, demersurile în curs de finalizare; acest act n-a fost posibil din lipsă de sediu; am solicitat în acest sens fosta Primărie – Brădiceni, ori actualul lăcaş al unui Cămin Cultural în uitare, dar ideea a fost refuzată de edilii Peştişanilor, cu o încăpăţânare… agresivă azi).
Ion Popescu Brădiceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here