Prezentare de carte, organizată de ADER

1301

Volumul de documente, apărut sub egida Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, la Editura Măiastra, în anul 2018, reprezintă un instrument util cercetării istorice putând fi folosit de toți cei care sunt interesați de reconstituirea trecutului localităților gorjene, precum și de personalități locale din perioada Primului Război Mondial.
Editarea documentelor respectă normele cercetării științifice, fiind însoțite de scurte descrieri și note explicative. Se regăsesc în acest prim volum relatări diverse cu privire la ordonanțe, publicații și încunoștințări ale autorităților române sau germane, corespondența dintre administrația germană de ocupație și cea românească, bonuri de rechiziție emise de Armata Română, ausweise, ordine de demobilizare, procese verbale, telegrame, notificări, rapoarte, adrese, declarații, depoziții, jurnale, autorizații, liste cu persoane arestate sau amendate, statistica cu supușii Puterilor Centrale din Târgu-Jiu, liste cu locuitori fugiți de la muncile agricole, statistici cu donații pentru prizonierii de război, memorii ale unor funcționari români, copii după acte de deces al unor militari români sau străini, locații cu morminte ale militarilor români, dușmani sau aliați, decorații, petiții ale demobilizaților sau foștilor refugiați, dar și ale comercianților, catagrafii cu pagubele suferite din partea ocupanților străini, starea și pagubele arhivelor diverselor instituții ș.a. Tot cu această ocazie va fi lansat și numărul trei al revistei de literatură, artă și istorie locală „Spicon“, revistă editată de Asociația cercetătorilor și autorilor de carte gorjeni Alexandru Doru Șerban.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here