Ziua Mondială a Apei, sub sloganul: ,,NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ”!

1459

Sărbătorirea ,,Zilei Mondiale a Apei’’, eveniment marcat, miercuri, la SGA Gorj, a avut ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării calitative și cantitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. Tema aleasă pentru a fi dezbătută anul acesta a fost: ,,NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ’’!

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor(SGA) Gorj, Ion Călinoiu, în deschiderea programului din acest an, dar și pe parcursul acestuia, a dorit să facă cunoscute dificultățile cu care se confruntă populația din cauza lipsei apei, problemele de sănătate ale oamenilor provocate de superficialitatea cu care este tratată importanța apei, dar, și diverse alte probleme care vizează asigurarea necesarului de apă pentru toate categoriile existențiale, fără a se face discriminări.
La capitolul: ,,Ce este de făcut?’’ pentru a ,,nu lăsa pe nimeni în urmă’’, Călinoiu a menționat faptul că trebuie să se ia în seamă ,,strigătul alarmant’’ al grupurilor marginalizate, astfel încât serviciile de apă să răspundă nevoilor lor, iar cadrele de reglementare și cele juridice, să recunoască dreptul la apă pentru toți oamenii. Nu în ultimul rând, s-a pus în vedere problema căutării de soluții pentru îmbunătățirea aspectului calitativ și cantitativ al apei, dar și rezolvarea unor situații amenințătore privind unele lucrări care trebuie demarate pentru asigurarea siguranței populației din județul Gorj.
Dezbaterea temei: ,,NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ’’, a continuat cu un discurs al directorului ABA Jiu, Marin Tălău. Discursul academic, bine pregătit, a pus bazele importanței apei pentru toate categoriile de oameni, dar și dorința și deschiderea de a fi în acord cu instituțiile partenere și nu numai, pentru soluționarea problemelor din domeniul apelor.

Parteneriate cu instituțiile!
SGA Gorj are semnate parteneriate atât cu autorități publice locale, cât și cu diverse instituții de învățământ, tocmai pentru a veni în sprijinul oamenilor. ,,Pentru că numai prin educație putem uda rădăcinile pe care le-am moștenit de la străbunii noștri și chiar menține și perpetuează ceea ce natura ne-a dăruit”, anunță organizatorii evenimentului.
,,Preocuparea Ministerului Apelor și Pădurilor(M.A.P), a Administrației Naționale Apele Române(A.N.A.R), a Administrației Bazinale de Apă Jiu(A.B.A Jiu) și a Sistemulului de Gospodărire a Apelor Gorj (S.G.A Gorj) este una primordială privind această ,,sevă a vieții’’ și anume ,,APA’’,care trebuie gestionată, îngrijită și prețuită, pentru a ne putea bucura de ea și în viitor, prin generațiile care urmează”, a spus directorul Călinoiu.
Vicepreședintelele Consiliului Județean, Gheorghe Nichifor, în discursul rostit la eveniment a vorbit de apa care reprezintă un simbol esențial al vieții, al umanității, al tuturor de pretutindeni, reușind să facă un istoric al acesteia într-un mod care a completat perfect tema care era în dezbatere. Și subprefectul Sorin Arjoca, în discursul său, a făcut referire la buna colaborare dintre SGA Gorj și celelalte instituții, cu rugămintea de a fi acordat mai mult interes proiectelor și investițiilor pentru a putea fi realizate.
Primarul Municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, a făcut un apel către instituțiile din Gorj, cerându-le mai mult interes în ceea ce privește dezechilibrele și neregulile apărute pe unele sectoare, cu preponderență pe râul Jiu, și la o mai bună colaborare între acestea. Primarul orașului Bumbești-Jiu, Constantin Bobaru, și-a exprimat în fața audienței doleanța sa, adică proiectul care vizează Acumularea Valea Sadului, solicitând mobilizarea tuturor factorilor locali, regionali și politici pentru realizarea investiției abandonate de către HIDROELECTRICA. Și primarul comunei Bengești-Ciocadia s-a declarat mulțumit de colaborarea cu SGA Gorj și a felicitat promptitudinea de care s-a dat dovadă în rezolvarea problemelor ridicate de comunitatea pe care o conduce.
ANAMARIA STOICA

Investițiile prioritare ale SGA Gorj!
Apa are un rol esențial în apariția și întreținerea vieții pe pământ. De aceea, modul în care ea este păstrată, poate să asigure pentru toate tipurile de habitat ale planetei, o viață sănătoasă. În ansamblul său, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj își propune, prin sprijinul acordat de către autoritățile locale, județene, dar și cel al parlamentarilor de la nivelul județului, promovarea următoarelor investiții ce au ca scop:
-Regularizarea râului Gilort, afectat de inundațiile din anul 2014;
-Punerea în funcțiune a Acumulării Valea Sadului;
-Asigurarea unor condiții optime de muncă pentru personalul din cadrul laboratorului de analize al unității, prin realizarea investiției: ,,LABORATOR DE ANALIZE ȘI SEDIU ADMINISTRATIV”, în conformitate cu cerințele de mediu și siguranță a standardelor în vigoare.

Protejând apa, ne protejăm pe noi înșine. De aceea, SGA face un apel către întrega populație, să conștientizeze rolul și importanța apei pe pământ, dar și modul în care ar putea fi prevenită poluarea acesteia. În acest sens se amintesc o serie de măsuri:


-interzicerea aruncării deșeurilor pe cursurile de apă;

-realizarea corectă a sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate;
-înzestrarea cu sisteme de reținere și colectare a substanțelor radioactive din apele reziduale ale unităților unde se produc sau se utilizeză astfel de substanțe;
-controlul depozitării deșeurilor solide, astfel încât substanțele nocive să nu se infiltreze în pânza freatică.
Toate aceste aspecte reprezintă, de altfel, o concluzie a materialului care a fost realizat pentru ziua de 22 Martie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here