Vouchere de vacanță de 1.450 de lei pentru angajații din învățământ

1286

Salariații din unitățile de învățământ de stat vor primi anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei. Un ordin ce stabilește modalitatea de acordare a acestor vouchere a fost publicat la începutul acestei săptămâni în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului respectiv, de aceste vouchere de vacanță va beneficia personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și Cercetării și alte instituții publice din subordinea care a desfășurat activitate în anul 2020, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detașat sau aflat în situațiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanță, este suspendat sau a încetat în cursul anului 2020, acesta poate beneficia de vouchere de vacanță numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/instituție o cerere în acest sens, precum și dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unității/instituției. Este interzisă utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii. Sumele reprezentând voucherele de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului.În situația în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii. Cei care nu doresc să primească vouchere de vacanță trebuie să depună o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituția angajatoare, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here