Un nou proiect implementat de UCB Târgu Jiu

464

În Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu se va desfăşura, în perioada 14.05.2021 – 17.12.2021, proiectul CNFIS- FDI-2021-0512, cu titlul „Suport logistic inovativ şi eficient pentru gestionarea, stimularea şi promovarea cercetării în UCB””, ACRONIM: ActorEduCat. Proiectul este finanțat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități şi are ca obiectiv general îmbunătățirea calității activității de cercetare ştiinţifică, prin dezvoltarea sistemului de management logistic al activității de cercetare din universitate, administrarea şi gestionarea produselor de cercetare elaborate şi publicate de cadrele didactice şi de cercetare şi transferul cunoaşterii către societate. De asemenea, va fi organizat un curs de perfecţionare în domeniul cercetării ştiinţifice, ce are ca scop dezvoltarea de competenţe în domeniul cercetării ştiințifice şi stimularea activităţii de cercetare ştiințifică trandisciplinară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here