Un nou post vacant la Casa Judeţeană de Pensii

255

Casa Judeţeană de Pensii Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Condiţiile specifice de ocupare a postului din cadrul CJP Gorj sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Economice; vechime de minim un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse la sediul Casei Judeţene de Pensii Gorj şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here