Un nou cerc „Cultul Eroilor” în județul Gorj

562

Luni, 10 iunie 2019, la Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu a fost înființat un Cerc „Cultul Eroilor” de către Filiala Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (A.N.C.E. „R.M.” Gorj). Această activitate statutară a filialei gorjene, cuprinsă în planul cu principalele activități, a fost dusă la bun sfârșit de către o delegație formată din ing. Dan Toropu – prim-vicepreședinte și lt. col. (r.) Gheorghe Bușe – secretar executiv.
Cu o săptămână înainte, împreună cu domnul col. ing. (r.) dr. Walter Loga – președintele filialei, am prezentat doamnei director Teodora Muja, oferta noastră de a înființa un Cerc „Cultul Eroilor” și la unitatea școlară pe care o conduce de câteva luni. Ne-am axat discuțiile în special pe dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare a cercurilor „Cultul Eroilor“, din care spicuim:
Art. 2. (1) Scopul Cercurilor „Cultul Eroilor” este de a contribui, prin activitățile organizate, la promovarea sentimentului de adâncă recunoștință față de faptele tuturor eroilor și martirilor care și-au jertfit viața pe Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreținerea, păstrarea și protejarea mormintelor și operelor comemorative de război, ca parte a patrimoniului cultural național, la cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.
(2) Cercurile „Cultul Eroilor” funcționează pe baza următoarelor principii: voluntariat, responsabilitate, solidaritate, parteneriat și respect.
Art. 3. Activitățile din cadrul Cercurilor „Cultul Eroilor” se desfășoară sub îndrumarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene / Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Filialele A.N.C.E.„R.M.” din județul respectiv / municipiul Bucureşti, în conformitate cu „Calendarul anual al sărbătorilor naționale și al evenimentelor importante din istoria națională” și cu „Planul anual al activităților specifice” din fiecare unitate de învățământ preuniversitar.
Art. 5. (1) Drepturile membrilor Cercurilor „Cultul Eroilor” sunt:
a) să îşi exprime opinia, în cadrul şedinţelor şi adunărilor generale ale cercului, în mass-media și în presa centrală şi locală;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Comitetul de Conducere al Cercului „Cultul Eroilor”;
c) să fie informaţi cu privire la „Planul anual de activități”, întocmit de Biroul Executiv al Filialei județene / municipiului Bucureşti și birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura A.N.C.E.„R.M.”;
d) să fie consultaţi în legătură cu toate problemele legate de activitatea desfăşurată în Cercul „Cultul Eroilor”;
e) să poarte insigna de identificare a Cercului „Cultul Eroilor” al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
f) să primească un carnet de membru al Cercului „Cultul Eroilor”;
g) să publice articole în revistele filialelor A.N.C.E.„R.M.”.
(2) Îndatoririle membrilor Cercurilor „Cultul Eroilor” sunt:
a) să cunoască prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cercurilor „Cultul Eroilor”;
b) să participe la activităţile organizate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor şi a altor sărbători naţionale, precum şi la comemorarea evenimentelor istorice;
c) să ia parte la acţiunile de îngrijire a mormintelor şi monumentelor comemorative de război, care se află în localitatea în care funcţionează unitatea de învăţământ sau în apropierea acesteia;
d) să participe la şedinţele semestriale şi la Adunările generale anuale;
e) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Cercului „Cultul Eroilor”.
În urma discuțiilor purtate am stabilit să concretizăm oferta noastră la data de 10 iunie 2019 în amfiteatrul colegiului, la ora 11.00.
Așa cum suntem oameni de cuvânt și ne respectăm onoarea și demnitatea socială, luni, la ora 10.45, m-am prezentat, împreună cu domnul ing. Dan Toropu, la doamna director Teodora Muja, așa cum stabilisem cu o săptămână în urmă. L-am prezentat pe domnul Toropu și surpriză, au realizat că, în urmă cu zeci de ani, au fost vecini de apartament. Ce mică-i lumea!
Am fost conduși în amfiteatrul colegiului unde ne așteptau zeci de elevi și câteva doamne profesoare. Doamna director ne-a prezentat celor din sală, a anunțat scopul pentru care am venit și a precizat că: „Misiunea școlii noastre este de a învăța elevii pentru a deveni oameni de valoare considerând că fiecare dintre ei are un talent și noi vom găsi cheia pentru a-l elibera”. Domnul Dan Toropu a făcut o scurtă prezentare a activității noastre, iar eu, cu ajutorul unei doamne profesoare care avea un laptop și videoproiector, am prezentat un filmuleț cu istoricul Asociației, apoi revista filialei noastre „Gorjul Eroic”. La final am semnat și protocolul de colaborare. Președinte al Cercului a fost desemnată doamna Liliana Miuți – profesor de istorie, iar vicepreședinți, Gheorghe Drăghici și Ciortan Marinela.
A fost o activitate interesantă și provocatoare pentru elevi, dar și pentru cadrele didactice, iar noi am fost mulțumiți de ceea ce realizasem.
Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretar executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj (A.N.C.E.„R.M.” Gorj)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here