Un apartament în Târgu Jiu și un teren la Ciuperceni, vândute la licitație de Fiscul gorjean

5272

Un teren extravilan situat în Ciuperceni, la drumul național, precum și un apartament în municipiul Târgu Jiu sunt scoase la licitație publică de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.

Bunurile imobile fac parte dintr-o procedură de licitație ce va fi organizată de AJFP Gorj, la sediul din Târgu Jiu, în data de 18 iunie, de la ora 11:00. Atât apartamentul din Târgu Jiu, cât și terenul din Ciuperceni, care sunt incluse în această licitație, aparțin unor persoane fizice din județ și se află la cea de-a doua procedură, respectiv a cincea, nereușindu-se vânzarea lor până acum. Este de precizat faptul că terenul din Ciuperceni are un preț de pornire de nici 2.000 de lei. Este vorba despre: ,,Dosar executare: 2933741, licitația a II-a – apartament 2 camere, în suprafață de 49 mp, situat în Târgu Jiu, str. Slt. Mihai-Cristian Oancea, et. 5 (mansardă), județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 253.692 lei (fără TVA); Dosar executare: 1C, licitația a V-a – teren extravilan în suprafață de 1600 mp, situat în comuna Ciuperceni, str. DN 67, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 1.840 lei (fără TVA)”. ,,Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) cererea de participare la licitație și oferta de cumpărare, completată conform Ordinului nr.987/2020 – anexa nr.11, să cuprindă contul bancar în care se solicită restituirea taxei de participare la licitație, în cazul în care nu ați fost declarat adjudecatar; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul”, se arată în anunțul emis de Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here