Ultimele zile de înscriere la selecția pentru elaborarea programelor şcolare pentru gimnaziu

448

Dascălii gorjeni interesaţi să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie la procedura de selecție, dacă nu au făcut încă acest lucru.

Înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, până în data de 4 mai. Criteriile de selecţie utilizate sunt portofoliul profesional al candidatului şi proiectul inovativ de programă şcolară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei/curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. Portofoliul profesional al candidatului cuprinde Curriculum-ul Vitae în format Europass, însoţit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii, grade didactice şi alte documente justificative relevante pentru criteriile/subcriteriile de selecţie) semnate şi scanate individual. Proiectul inovativ include competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, în raport cu numărul de ore propus spre alocare pe o tematică adecvată specificului disciplinei pentru care se organizează selecţia membrilor grupului de lucru. Ministerul Educației a anunțat că în cadrul fişei de evaluare, punctajul general acordat portofoliului profesional al candidatului este egal cu punctajul general acordat proiectului inovativ de programă şcolară, respectiv câte 50 de puncte pentru fiecare criteriu (din totalul de 100 de puncte posibile). Astfel este încurajată participarea unui număr cât mai mare de candidaţi, având în vedere identificarea şi valorizarea competenţelor de creativitate şi inovare ale profesorilor care ar putea elabora programele şcolare. MENCS a mai anunțat și că se va pune accent pe originalitatea proiectelor, în cazul unor eventuale suspiciuni proiectele aflate în această situaţie urmând să fie verificate cu scopul de a depista şi evita orice abateri de la normele de etică în elaborarea propunerilor. Se recomandă acordarea unei atenţii deosebite pentru formularea de activităţi de învăţare inovatoare, relevante în raport cu competenţele specifice şi cu conţinuturile propuse, ca elemente ce particularizează caracterul programei.

Componența grupurilor, anunțată pe 20 mai
Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu. Grupurile de lucru corespunzătoare disciplinelor/domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care deţin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar. Elaborarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII este planificată a fi finalizată în luna decembrie 2016.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here