Ultima zi de înscrieri la Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică

1118

Astăzi este ultima zi în care elevii pasionați de Fizică se mai pot înscrie la Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică (ON-SRF). La competiție pot participa elevi de gimnaziu (începând cu clasa a VI-a) și de liceu, de la orice formă de învățământ din România.

Elevii interesați se pot înscrie prin completarea unui formular disponibil pe site-ul competiției, https://onfsrf.weebly.com/. Competiția va avea trei etape: locală, județeană și națională. Etapa locală este programată pe 6 martie, cea județeană pe 21 aprilie, iar cea națională pe 15 mai. Cu excepția etapei locale, participarea la celelalte etape este condiționată de calificarea de la etapa anterioară. Participarea se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul desfășurării olimpiadei. Dacă un elev dorește să participe la o clasă superioară, acesta își va exprima opțiunea la înscriere, înainte de etapa locală; opțiunea va rămâne definitivă pentru toate etapele. La etapa județeană se califică, la fiecare clasă în parte, elevii care au obținut la etapa locală cel puțin 50% din media de referință (media primelor trei punctaje în ordine descrescătoare)rezultată în județul respectiv, la clasa respectivă.
La etapa națională se califică elevii care s-au clasat pe primul loc în urma etapei județene, la fiecare clasă, respectiv elevii clasați pe primele 6 poziții în urma etapei pe municipiul București, la fiecare clasă în parte, și elevii care după ierarhizarea națională, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute de toți elevii la etapa județeană/a municipiului București, se clasează în primii 90 și care îndeplinesc condiția de a fi obținut cel puțin 50% din punctajul de referință la clasa respectivă, la nivel național. În cazul în care, la o clasă, punctajul pentru ultimul loc este obținut de mai mulți elevi, se califică toți elevii care au obținut acel punctaj. La etapa locală, desfășurată pe durata a 2 ore, elevii vor susține o probă teoretică cu 30 de itemi, fiecare notat cu un punct, cu mai multe variante de răspuns, din care doar una este corectă. Etapa județeană va consta într-o probă teoretică cu trei subiecte, pentru soluționarea cărora participanții vor avea la dispoziție 3 ore. La etapa națională elevii vor avea la dispoziție 3-5 ore pentru a soluționa 3-5 subiecte, dintre care cel puțin unul cu conținut experimental. Rezultatele obținute de candidați vor fi afișate pe site-ul concursului, însoțite de codul de identificare al fiecărui candidat. Excepție fac candidații calificați la etapa următoare și cei distinși cu premii și mențiuni la etapa națională, ale căror rezultate vor fi însoțite de nume și prenume.
ON-SRF este un proiect educațional al Societății Române de Fizică (S.R.F.), realizat în colaborare cu Facultățile și Departamentele de Fizică din principalele centre universitare din România și cu sprijinul profesorilor de fizică din învățământul preuniversitar, ce are ca scop atragerea elevilor din învățământul preuniversitar către studiul Fizicii, menținerea interesului elevilor pentru această știință și oferirea unui cadru adecvat pentru evaluarea cunoștințelor elevilor care doresc să performeze în Fizică.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here