UCB Târgu Jiu, ridicată la rang internațional

2836

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a derulat începând cu13.06.2019 și până la 13.12.2019, un proiect care vizează internaționalizarea invățământului superior din România. Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de internaționalizare în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. S-a urmărit – prin implementarea proiectului – consolidarea poziţiei pe plan internațional şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu universităţi din străinătate. S-a avut în vedere dezvoltarea de colaborări și parteneriate internaționale, întărirea
relațiilor cu actualii parteneri prin participarea reprezentanților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu la târgul educațional internațional Conferința și Expoziția Anuală EAIE, Helsinki 2019.
Astfel, în perioada 23-28 septembrie 2019, o delegație a Universității s-a deplasat
la Helsinki la cea mai mare manifestare de acest gen din Europa (și a doua la nivel mondial după NAFSA – Association of Educators), dedicată domeniului educației, ce reunește anual peste 6.000 de participanți.
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a participat la eveniment în
cadrul standului „Study in Romania” organizat sub egida Ministerului Educației Naționale, a Conferinței Naționale a Rectorilor – CNR, a UEFISCDI și a Agenției Erasmus (ANPCDEFP), acesta reunind 31 de universități românești și aproximativ 80 de participanți (oficialități din cadrul ministerului și al CNR, rectori, prorectori și responsabili cu relațiile internaționale și reprezentanți ai Agenției Erasmus), fiind a doua participare a UCB Târgu-Jiu la EAIE.
Tot prin intermediul proiectului, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a avut în vedere promovarea ofertei educaționale și oportunităților oferite prin dezvoltarea conținutului și traducerea website-ului Universității (secțiunea Relații Internaționale) în
limba engleză, pentru sporirea vizibilității UCB.
În perioada 12-16 noiembrie 2019, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din
Târgu-Jiu a organizat a doua ediție a evenimentului International Week in UCB.
La eveniment au participat reprezentanți ai unor universități din Germania, Grecia,
Turcia, Ucraina, India, dar și cadre didactice și studenți ai Universității „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu.
Programul Săptămânii Internaționale în UCB – ediția a II-a a cuprins prezentări
realizate de către invitații la eveniment, asupra unor teme precum: bune practici privind internaționalizarea în învățământul superior, aspecte culturale și educaționale privind experiența Erasmus+, analiză SWOT a Programului Erasmus+ , dar și evenimente culturale și recreative prin care s-a dorit dezvoltarea interesului pentru cultura română și, în același timp, dezvoltarea mentalității multiculturale: un curs de limbă română oferit oaspeților din
străinătate, vizitarea ansamblului monumental al lui Constantin Brâncuși, o excursie în stațiunea turistică Rânca.
Proiectul cu titlul „Dezvoltarea relațiilor internaționale ale UCB și îmbunătățirea
imaginii acesteia” (Domeniul: 2. Internaționalizarea învățământului superior din România, (acronim: DRI-UCB), CNFIS-FDI-2019-0654) a fost câștigat în competiția Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI-2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here