Titularizare 2021: Rezultatele finale, publicate astăzi. Când au loc ședințele de repartizare pe posturile didactice vacante

711

Astăzi vor fi publicate rezultatele finale obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, minimum nota 5. Ședințele de repartizare a candidaților pe posturile didactice de predare vacante vor începe de mâine.

Potrivit Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor, în ordine, astfel: repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2021, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13); repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6); repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate; repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă; repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre din lista afișată pentru concurs.

Graficul ședințelor de repartizare
La nivelul județului nostru, ședințele de repartizare vor debuta pe 4 august și se vor desfășura conform următorului grafic: 4 august 2021 – repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz; repartizarea candidaților conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) sau 80 alin. (9), după caz; 5 august 2021 – repartizarea cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. c); repartizarea cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. d); repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. e); repartizarea cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9), după caz; 6 august – ocuparea posturilor didactice/catedrelor, rămase vacante, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie. Şedinţele de repartizare se vor desfășura în sala de sport a Liceului Energetic Tg-Jiu, str. Aleea 23 August, nr. 11, localitatea Tg-Jiu, începând cu ora 09.00. Este permisă intrarea în sală numai a candidaților menționați anterior care pot ocupa posturile didactice/catedre publicate. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original și, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020, vor intra în instituție purtând masca de protecţie. La nivel județean sunt disponibile doar 15 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (14 în mediul urban şi 1 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: discipline din aria curriculară Arte, profesor în cabinete de asistență psihopedagogică și Educație fizică și sport.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here