Titularizare 2020 – Aproape 500 de candidați și doar 11 posturi titularizabile

1547

Potrivit listelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), 489 de candidați s-au înscris anul acesta pentru a susține examenul de Titularizare în Gorj. Doar o mică parte dintre aceștia vor avea însă șansa să devină titulari, asta deoarece la nivelul județului nostru au fost scoase la concurs doar 11 posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Dintre cele 11 posturi titularizabile scoase la concurs anul acesta, cinci sunt la Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu (Arhitectură – 1, Corepetiție – 2, Muzică de cameră – 1, Muzică instrumentală – 1), două la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj (profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – 2), două la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu (activități de pre-profesionalizare – 1, profesor-educator – 1), unul la Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu (învățător) și unul la Clubul Școlar Sportiv Târgu-Jiu (Educație fizică și sport: pregătire sportivă de specialitate). În Gorj, au mai fost scoase la concurs 60 de posturi pe perioadă determinată și 168 de posturi incomplete. Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare, și se va susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Politici şi Evaluare în Educație, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului Educației şi Cercetării. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 la proba scrisă. Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, într-un singur județ sau numai în municipiul București. Datele din fişa de înscriere a candidaților sunt introduse în sistemul informatic. Posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate publicate pentru concurs se repartizează de comisia județeană de organizare şi desfășurare a concursului, conform precizărilor Ministerului Educației şi Cercetării. Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor Metodologiei. În cazul notelor egale obținute la proba scrisă, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine: candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), candidații care au dobândit gradul didactic I, candidații care au dobândit gradul didactic II, candidații care au dobândit definitivarea în învățământ, candidații cu media de departajare cea mai mare, candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice. Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se face în perioada 14-21 august 2020.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here