Tichete sociale pentru Sărbătorile Pascale destinate rovinărenilor cu venituri mici

459

Și în acest an, înainte de Paște, Primăria Rovinari acordă tichete sociale pentru cetățenii și familiile cu venituri mici de pe raza orașului. Cererile în acest sens se pot depune de către rovinăreni până la data de 22 aprilie.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda tichete sociale cu o valoare de 150 lei/tichet, conform legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, care nu realizează venituri sau ale căror venituri nete lunare/membru de familie, în luna anterioară depunerii cererii, nu depășesc suma de 700 lei.
Înscrierile se efectuează până la data de 22 aprilie 2024, între orele 10.00-15.00, la sediul Primăriei Oraș Rovinari – Compartiment Protecție Socială, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta persoana înscrisă la distribuirea tichetelor sociale în data programării. Acte necesare: cererea și declarația pe propria răspundere; acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei; acte de stare civilă; documente care să ateste venitul (adeverința de salariu, cupon de pensie, adeverință de șomaj); hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; certificat de încadrare în grad de handicap; adeverință de elev, eliberată în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii; adeverințe eliberate de AJOFM Gorj din care să rezulte că persoanele apte de muncă și care nu realizează venituri salariale se află în evidența acestei instituții în căutarea unui loc de muncă; persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.
Tichetele sociale se vor distribui chiar în zilele premergătoare Sărbătorilor Pascale, după cum urmează: la persoanele singure și familii cu doi membri – un tichet social; la familiile compuse din trei-cinci membri – două tichete sociale; la familiile compuse din peste cinci membri – trei tichete sociale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here