Termen pentru plata impozitului pe veniturile obţinute din chirii

210

Data de 25 iulie este termenul limită pentru persoanele fizice din judeţul Gorj ca să efectueze plata anticipată reprezentând 50 % din impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv pentru anul 2016. Până la aceeaşi dată contribuabilii gorjeni au obligaţia plăţii primei tranşe şi din contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă acestor venituri.
Pentru judeţul Gorj norma anuală de venit aprobată pentru anul 2016 este de 12.600 de lei/cameră/an, indiferent de categoria localităţii şi amplasamentul locuinţei. Norma anuală de venit, se ajustează cu următorii coeficienţi de corecţie, fără a depăşi, prin aplicarea cumulată a acestora, procentul de 30%: reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi de încălzire proprii sau comune; reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii sanitare proprii puse în exclusivitate la dispoziţia turiştilor; reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele au o suprafaţă mai mică de 10 mp; reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia în care numărul minim de locuri de cazare într-o cameră este mai mare de 3.
Totodată, în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%, baza lunară de calcul a acesteia este valoarea anuală a normei de venit raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Plata impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează pe codul numeric personal al persoanei fizice care realizează aceste venituri la trezoreriile unităţilor fiscale în a căror rază teritorială aceştia îşi au domiciliul.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here