Târgujienii vor primi alimente europene şi în acest an

170

Programul european pentru furnizarea de produse alimentare din stocuri de intervenţie către persoanele cele mai defavorizate se va desfăşura şi în acest an. Autorităţile locale sunt pregătite să întocmească listele beneficiarilor, distribuirea efectivă a alimentelor urmând a începe în toamnă.

Veşti bune pentru târgujienii cu venituri mici. Şi în acest an ei vor beneficia de produse alimentare de la Uniunea Europeană. „Şi în acest an România va beneficia de Planul European de Ajutoarea pentru Defavorizaţi (PEAD). Vom derula programul şi în 2013-2014; distribuţia alimentelor va începe în toamna lui 2013 şi se va încheia în primăvara anului 2014. Noi punem la dispoziţia Consiliului Judeţean listele cu persoanele beneficiare de ajutor social; celelalte instituţii implicate întocmind listele cu pensionarii cu pensii sub 400 de lei, şomeri, şi alţi beneficiari”, confirmă Teodora Ciobanu, directorul Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu.

Mii de beneficiari în Târgu-Jiu
Câteva mii de persoane beneficiază anual de alimente europene. Deocamdată nu se ştie numărul beneficiarilor din acest an şi nici ce fel de produse vor primi. „Am avut pe listele iniţiale 1.947 de şomeri plus 1.269 pe listele suplimentare, persoane cu handicap – 2.469, pensionari cu pensie până la 400 de lei – 1.810 şi persoane beneficiare de ajutor social – 347. Nu toată lumea s-a prezentat să-şi ridice aceste alimente, astfel că s-a făcut o redistribuire. S-au distribuit următoarele produse: bulion, paste făinoase, roşii în bulion, orez, făină albă, mazăre, mălai, zahăr, biscuiţi şi fasole uscată. Nu se ştie dacă vom distribui aceleaşi alimente”, menţionează Ciobanu.

Categorii de persoane care beneficiază de alimente UE
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul programului sunt: a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate; e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună. Trebuie precizat că o persoană beneficiază de ajutor – produse alimentare – o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here