SVSU Târgu-Jiu – în sprijinul contribuabililor

783

O succesiune de activităţi specifice sezonului rece în municipiul Târgu-Jiu, precum şi într-o serie de unităţi din acelaşi perimetru toate având ca scop conştientizarea populaţiei asupra riscurilor folosirii improvizaţiilor ori a focului deschis în această perioadă, desfăşurate de SVSU Târgu-Jiu, precum şi tenacitatea tânărului coordonator al acestui serviciu jr. Radu Truşcă prezent în mai multe locaţii şi cu care am avut privilegiul să mă întâlnesc de mai multe ori admirându-i sincer implicarea în acest gen de activităţi m-au determinat să creionez pentru cititorii noştri câteva repere ale serviciului pe care-l conduce, dar şi năzuinţele sale pentru viitor.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Târgu-Jiu a fost înfiinţat prin HCL Tg Jiu nr.333/31.10.2005 ,iar începând cu anul 2011, prin reorganizare să funcţioneze ca Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Acesta îşi desfăşoară activitatea în baza mai multor acte normative:
O.M.A.I. 192/2012, OMAI 160/2007, OMAI 483/2008, Legea 182/2002, Planul de pregătire în dom. situaţiilor de urgenţă Gorj avizat de Instituţia Prefectului Gorj, precum şi ordine ori dispoziţii legale primite de la ISU Gorj.
Astfel, în anul ce s-a scurs au fost planificate şi desfăşurate o serie de activităţi:
-pregătirea formaţiunilor de protecţie civilă municipale prin executarea şedinţelor de pregătire conform ordinului specific şi a planificărilor anuale;
-pregătirea inspectorilor de protecţie civilă prin desfăşurarea instructajelor specifice.
-pregătirea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a personalului ce încadrează grupurile de suport tehnic pe domenii de specialităţi prin două convocări de pregătire anuale şi una convocare de pregătire în vederea desfăşurării exerciţiilor de specialitate
-desfăşurarea activităţilor de control şi îndrumare la operatorii economici şi gospodăriile cetăţeneşti conform planificării pe linie de protecţie civilă şi P.S.I.;
-efectuarea de instructaje cu membrii Componentei de Prevenire având ca scop îndrumarea şi controlul la gospodăriile populaţiei şi la asociaţiile de proprietari;
– participarea la convocările de pregătire şi instructajele organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj;
Cât priveşte întreţinerea şi asigurarea bazei logistice a protecţiei civile activitatea a fost canalizată spre următoarele obiective:
– lucrări de întreţinere şi reparaţii la sirenele electrice şi electronice de alarmare ale municipiului;
– reabilitarea sediului centrului operativ.
-funcţionarea operativă a centralei de înştiinţare-alarmare marca SONIA
-achiziţionarea mai multor hidranţi supraterani necesari în municipiul Târgu-Jiu. Pe baza planului de activităţi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor aprobat de Primarul Municipiului Târgu-Jiu, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
-actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
-actualizarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
-actualizarea Componentei de Prevenire, instruirea, repartizarea pe teritoriul municipiului şi a localităţilor componente şi efectuare activităţi de îndrumare şi control necesare la gospodăriile cetăţeneşti şi asociaţiile de proprietari;
– instruirea cadrelor tehnice din unităţile arondate.
– participarea la activităţi de control efectuate de echipe din cadrul I.S.U. Gorj;
– efectuarea în colaborare cu I.S.U. Gorj a exerciţiilor de evacuare în situaţia producerii de incendii.
De asemenea, în colaborare cu persoanele abilitate din cadrul operatorului regional de apă-canal s-au efectuat activitati specifice de marcarea şi verificarea stării hidranţilor stradali, reuşind şi achiziţionarea unei părţi a acestor dispositive necesare în zonele deficitare ale minicipiului.
Activităţile desfăşurate în cursul anului ce s-a scurs au fost apreciate de organele de control din cadrul ISU Gorj, ca fiind foarte bune ca urmare a preocupărilor factorilor de decizie şi acordarea atenţiei cuvenite de către cei abilitaţi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Pentru anul 2019 se are în vedere:
– Ridicarea capacităţii de acţiune şi reacţie a comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
– Reevaluarea modalităţilor de intervenţie în concordanţă cu natura tipurilor de risc;
– Achiziţionarea de tehnică performantă pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă şi nu în ultimul rând, modernizarea celei existente;
– Realizarea pregătirii personalului din cadrul structurilor S.V.S.U. la un nivel calitativ superior.
-Achiziţionarea în continuare a hidranţilor supraterani, avându-se în vedere că mai sunt zone deficitare la nivelul municipiului Târgu-Jiu
Mugurel PETRESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here