Studenții primesc burse și în timpul vacanței

555

Bursele studențești, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale ca urmare a intrării în vigoare, în luna iunie, a Legii 137/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare. La nivelul Universității “Constantin Brâncuși” (UCB) din Târgu-Jiu sunt aproximativ 500 de bursieri.

Ministerul Educației Naționale a modificat metodologia-cadru de acordare a burselor prin ordin de ministru și a solicitat universităților, în data de 6 iulie 2017, să opereze modificările care se impun în metodologiile proprii. Astfel, pentru luna iulie 2017, sumele alocate de Ministerul Educației instituțiilor de învățământ superior de stat pentru burse vor fi similare cu cele din luna iunie (63.908.245 de lei, din care 54.582.957de lei pentru studenții români înmatriculați în ciclurile universitare de licență și master), indiferent de numărul de zile de vacanță ale studenților, urmând ca pentru luna august, cuantumul să fie același.
La momentul constituirii bugetului de stat pe anul 2017, fondul de burse a fost fundamentat pornind de la durata calendaristică a activităților didactice (în medie 8,3 luni), numărul studenților bugetați și cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor de 201 lei/lună/student. Odată cu adoptarea Legii 137/2017, durata calendaristică a activităților didactice a fost extinsă pe toată durata anului, fiind astfel acoperite și vacanțele. La Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu au fost 480 de beneficiari, suma totală acordată sub formă de burse fiind de 1.244.184 de lei. Cuantumul burselor a fost majorat pentru semestrul II, din anul universitar 2016/2017, astfel: bursa socială: 600 de lei, bursa socială ocazională: 600 de lei, bursa merit: 800 de lei, bursa performanță științifică: 1100 de lei, bursa specială: 400 de lei, bursa pentru stagii de studii (mobilități): 600 de lei, bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor: 300 de lei.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here