Studenţi, absolvenţi, manageri şi cadre didactice, reuniţi la UCB

108

În cursul zilei de 22 octombrie 2014, la sediul Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, s-a desfăşurat o sesiune de informare în cadrul proiectului “Construieşte-ţi o carieră de succes!”. Au fost prezenţi studenţi, absolvenţi UCB, oameni de afaceri şi cadre didactice.

Începând cu luna mai 2014 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu derulează proiectul “Construieşte-ţi o carieră de succes!”. Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul are ca obiectiv general asigurarea tranziţiei a 360 de studenţi din Regiunea Sud-Vest Oltenia spre piaţa forţei de muncă, facilitând integrarea lor în societatea românească în calitate de membri productivi ai acesteia.

infostud1360 de studenţi, grup ţintă
Prin consiliere directă, personalizată şi prin pregătire practică, proiectul “Construieşte-ţi o carieră de succes” oferă membrilor grupului ţintă competenţe profesionale şi informaţii concrete despre aşteptările angajat-angajator, despre cadrul legal şi economic la care să se raporteze, elementele de autoevaluare continuă pe piaţa muncii, crescându-le adaptabilitatea la cerinţele unui loc de muncă, flexibilitatea şi dinamismul pe o piaţă a muncii foarte volatilă în această perioadă de criză. Soluţia adoptată în cadrul proiectului constă în oferirea, încă din timpul facultăţii, a setului de abilităţi practice necesare unui climat de muncă dinamic, în care se pune accent pe eficienţă şi productivitate ridicată.
Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrţînă, a declarat că “soluţia concretă pentru cei 360 de studenţi, membri ai grupului ţintă, rezidă din activităţile de informare şi conştientizare a oportunităţilor de dezvoltare a carierei, cât şi module de instruire specifice în vederea facilitării tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat cu cele mai bune abilităţi şi cunoştinţe. Rezultatul direct va fi încadrarea rapidă în piaţa muncii, în domenii de activitate ce necesită pregătire specializată”.
În cadrul reuniunilor InfoStud s-au organizat dezbateri privind importanţa consilierii şi orientării profesionale în vederea construirii unei cariere de succes. La aceste reuniuni au fost invitaţi să participe studenţi din grupul ţintă, specializările Tehnologia Construcţiilor de Maşini si Ingineria si Protecția Mediului in Industrie, absolvenţi din diferite promoţii de la specializări din domeniul ştiinţelor inginereşti, cadre didactice, persoane de succes din diferite companii. De asemenea, a fost purtat un dialog interactiv cu studenţii despre procesul de muncă, lucrul în echipă, raporturile de muncă, studii de caz privind activitatea economică.
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here