Spitalul Rovinari angajează un inginer

469

Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan” Rovinari a scos la concurs un post de inginer I la Compartimentul Tehnic, Administrativ, Aprovizionare şi Transport. Înscrierile se fac până pe data de 2 iunie, iar concursul se va desfăşura începând cu data de 10 iunie.
Persoanele care doresc să participe la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan” Rovinari trebuie să ştie că proba scrisă constă în redactarea unei lucrări, în prezenţa comisiei de concurs. Fiecare probă va fi notată cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei orale sau interviu.
Comisia de concurs stabileşte planul interviului, în care vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice, abilităţile şi aptitudinile candidatului pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se va face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Prezenţa în sală pentru susţinerea probei scrise se face pe baza prezentării actului de identitate.
Dosarele de concurs se depun până pe 2 iunie, în următoarea zi făcându-se selecţia acestora. Proba scrisă se susţine pe 10 iunie, iar interviul pe 16 iunie. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 19 iunie. Perioada de prezentare în vederea angajării se va face între 22 şi 26 iunie.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here