Sfaturi pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece

511

Având în vedere evenimentele cu consecinţe din cele mai grave ce au avut loc în ultima perioadă, precum şi numărul mare de incendii izbucnite în sezonul rece din cauza folosirii mijloacelor de încălzire cu defecţiuni sau improvizaţii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj reaminteşte cetăţenilor regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.

Pompierii le reamintesc gorjenilor că montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de personalul autorizat al unei societăţi autorizate de ISCIR şi de producătorul centralei termice respective şi care, la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu Prescripţiile Tehnice ISCIR în vigoare (de exemplu Autorizaţia de funcţionare sau Verificare tehnică periodică) şi că proiectarea şi executarea instalaţiei de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate A.N.R.G.N. Sobele fără acumulare de căldură se vor utiliza numai când sunt complet echipate (burlane, uşiţe la focar, cenuşar); înainte de utilizare însă, sobele şi coşurile de fum trebuie să fie verificate, reparate, curăţate şi puse în perfectă stare de funcţionare. Curăţirea coşurilor se va face ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar decât o dată la două luni. Este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşiţe la focare şi cenuşare sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor. Pe timpul funcţionării sobelor, uşiţele de alimentare se menţin închise. Se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile, iar cenuşa se va evacua periodic, într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar. Pentru a evita producerea unor tragedii, pompierii îi sfătuiesc pe părinţi să nu-şi lase copiii singuri în casă, cu focul aprins în sobă; urmarea este, de regulă, jocul acestora la sobă, căderea jarului pe podea şi incendierea locuinţei, iar în cele mai multe cazuri copiii mor asfixiaţi, neavând pe unde să iasă, deoarece, părinţii la plecare încuie uşa locuinţei. Pompierii mai reamintesc faptul că sunt interzise: menţinerea în funcţiune a sobelor care scot scântei pe coş, din cauza construcţiei defectuoase sau a folosirii lor neraţionale, racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streaşină etc., racordarea sobelor la canale sau burlane de ventilaţie şi folosirea reşourilor improvizate, suprasolicitarea prizelor de curent (prin utilizarea a cel puţin patru aparate electrice concomitent), supradimensionarea siguranţelor fuzibile prin înlocuirea fuzibilului cu liţă, conectarea marilor consumatori (maşini de spălat, calorifere electrice) pe circuite subdimensionate, improvizaţii pe circuitele electrice.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here