Sfântă Liturghie Duhovnicească la Hramul Mănăstirii «Icoana», Comuna Crasna, de ziua naşterii Sfântului Ioan Botezătorul! (II) – ,,Sfântul Ioan Botezătorul a trăit «şcoala» suferinţei în pustie, dar, Harul Lui Dumnezeu l-a ocrotit”!

597

La Sărbătoarea Naşterea «Sfântului Ioan Botezătorul», din ziua de 24 iunie 2020, de la Sfânta Mănăstire «Icoana», Comuna Crasna, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în altarul de vară a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către un sobor ales de călugări, preoţi şi diaconi în frunte cu Preacuviosul Părinte Exarh, Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici, Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Iulian Mărgineanu şi Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Ioan Popescu, slujitor de altar la Biserica «Icoana» din Bucureşti, la care s-a adăugat şi Preacuviosul Părinte Nifon Aftanache, Stareţul Mănăstirii Crasna, pe care îl menţionăm, de data aceasta, pe bună dreptate şi cu mare cinste! Dacă în prima parte a prezentării, am specificat contextul general în care s-a desfăşurat oficierea Sfintei Liturghii, în cea de-a doua parte, vom prezenta în întregime completarea la textul minunatului cuvânt de învăţătură rostit de către Preacuviosul Părinte Exarh, Ioachim Pârvulescu, apreciind, cât se poate de eclatant, curajul şi limpezimea abordărilor Preacuvioşiei sale, ca şi profunzimea teologică a susţinerilor şi argumentărilor prin care Părintele Arhimandrit străluceşte de fiecare dată când se adresează credincioşilor!

,,Ioan Botezătorul a ajuns pe culmea cea mai înaltă a sfinţeniei”!
După rostirea părţii introductive a cuvântului său de învăţătură, Preacuviosul Ioachim Pârvulescu a spus: ,,Evanghelia de astăzi, care vorbeşte despre naşterea Sfântului Ioan, te sfinţeşte până la lacrimi! În Vechiul Testament, cei care nu aveau copii şi erau sterpi, erau consideraţi blestemaţi de Dumnezeu, pentru că aşa era tradiţia, chiar dacă nu era prea dreaptă, pentru că oamenii nu făceau copii pentru că nu puteau, nu pentru că nu voiau, aşa cum se întâmplă astăzi! Până acum, când a venit lumea aceasta post-modernă, după cel de-al Doilea Război Mondial, care a început să avorteze copii, deşi înainte, aşa ceva nu s-a întâmplat! Diavolul a intrat în oameni, iar această «aterizare» i-a făcut pe oameni să nu mai creadă în nimic, să ajungă sub nivelul animalic, pentru că un animal, nu-şi omoară niciodată fătul! Dimpotrivă, instinctul de conservare îl face ca să-l hrănească, să-l crească! Omul a ajuns ca să-şi omoare cu mâna sa, cu mintea sa, rodul pe care Dumnezeu i l-a dat. Cu cât lumea accelerează, lucrul acesta nu aduce bine! Deci, dacă omori un om, am spus că iei toate păcatele asupra ta, însă, dacă omori un copil nevinovat, care nu poate să se apere? Copilul din pântecele mamei este fiinţă umană, iar în primele 40 de zile se formează părţile componente ale corpului uman. Prima care se formează este inima, în cea de-a noua zi, după aceea se formează creierul, deci, fătul are sufletul acolo în el! Ca să spunem că atunci când moare omul, când se descompune trupul său, în cea de-a noua zi după moarte, ultima care moare este tot inima omului! Deci, inima este prima care se formează în pântecele mamei şi este ultima care putrezeşte în mormânt! În inima noastră, şi biologică şi duhovnicească, multe lucruri se întâmplă! De fapt, toate se întâmplă în inima noastră! Uneori, cu mintea mai uităm, dar, inima este rănită de cele mai multe ori! Alteori o «îndulcim», ca să scăpăm de apăsări! E cumplit ceea ce se întâmplă în ultimii 70-80 de ani, pentru că, statistic, în ultimele trei decenii s-au făcut peste 25 de milioane de avorturi, deci, încă o Românie şi ceva e moartă! Oare, ce poţi să dai în schimb pentru viaţa unui copil? Toată viaţa, femeia trebuie să dea de pomană pentru copilul omorât, până la sfârşitul lumii, când se vor regla «conturile», pentru că sunt femei care au făcut peste 50 de avorturi în viaţă, dar, iertarea definitivă va fi la sfârşitul lumii, când tu, ca mamă, te vei întâlni cu sufletele pruncilor pe care i-ai omorât! Poate Dumnezeu se va îndura, dacă se va face milostenie pentru pruncii omorâţi! Am făcut această «paranteză», pentru că Ioan Botezătorul a urât acest păcat şi chiar a fost omorât! Am spus că sfântul sărbătorit astăzi, a trăit într-o asceză inimaginabilă, pentru că Ioan s-a născut cu şase luni înaintea Mântuitorului Iisus Hristos! Sfânta Elisabeta l-a născut pe Ioan la aproape 80 de ani, ceea ce, biologic, pare imposibil, dar, aici nu este vorba despre o logică omenească, pentru că tot ceea ce vine de la Dumnezeu este cu putinţă! Atunci, Sfântul Zaharia a spus că Ioan va fi numele pruncului şi s-a dezlegat limba lui! …Sfântul Ioan Botezătorul a trăit în pustie de la un an şi jumătate – doi ani, până la 30 de ani, unde s-a hrănit cu fructe sălbatice, cu miere, cu plante care se găseau acolo, pentru că acesta este paradoxul sfinţeniei! În viaţă, de multe ori, ne ferim de suferinţă, dar, suferinţa este cea mai ispăşitoare, cea mai mântuitoare, este cea mai înaltă şcoală! Suferinţa este o experienţă pe care n-o trăim niciodată în trai bun, cum se spune! Ioan Botezătorul a trăit «şcoala» suferinţei în pustie, dar, Harul Lui Dumnezeu l-a ocrotit, până ce a fost omorât de către Irod! Ioan Botezătorul era verişor cu Mântuitorul Hristos, după mamă, dar, el a ajuns pe culmea cea mai înaltă a sfinţeniei! Ioan Botezătorul are cele mai multe sărbători dintre toţi sfinţii, pentru că sunt şase sărbători în timp de un an! Sunt mulţi sfinţi care poartă numele de Ioan!…Mănăstirea «Icoana», de la Crasna are unul din praznicele sale tocmai «Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul», pentru că cel de-al doilea hram este cel al Sfinţilor Martiri Brâncoveni!…Ne bucurăm că suntem împreună la această sfântă sărbătoare, la această sfântă mănăstire şi Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, şi să ne apropie de Sfintele Taine!

,,Sfânta Împărtăşanie este «medicamentul» sfânt şi sfinţitor”!
Pentru că azi e vorba despre aceste boli, despre pandemii, cum se numesc ele, să ştim că orice boală se vindecă în Biserica Lui Hristos cu Sfintele Taine! Sfintele Taine sunt acele «medicamente» care se aplică pentru orice păcat, pentru orice boală! Cauza bolii este păcatul, iar boala se vindecă prin Tainele Bisericii, prin Sfânta Spovedanie, Sfânta Împărtăşanie, Sfântul Maslu şi celelalte! Să ne sfinţim în fiecare zi cu Sfintele Taine şi cu sfintele ierurgii! Un creştin adevărat, nu trebuie să se sperie de bolile acestea pandemice, pentru că Sfânta Împărtăşanie este «culmea culmilor», este «medicamentul» sfânt şi sfinţitor! Dacă vii la biserică pentru ca să te sfinţeşti şi dacă ai această credinţă în inima ta, te duci la o icoană şi o săruţi, pentru că icoana are duhul haric, are Duhul Sfânt în ea! Şi oamenii de ştiinţă au demonstrat că icoanele, după sfinţire, au o aură energetică, ceva ce nu poate fi descris în cuvinte prin legile logicii omeneşti! Deci, când săruţi icoana, te sfinţeşti, când săruţi sfintele moaşte, te sfinţeşti, pentru că Sf. Calinic de la Cernica spune că «ne-am sfinţit simţurile, sărutând sfintele tale moaşte», deci, când sărutăm icoanele sfinte şi sfintele moaşte, ne sfinţim simţurile, tot trupul nostru se sfinţeşte! Când ne împărtășim cu Duhul Domnului este «punctul culminant» al vieţii noastre! Este cel mai mare privilegiu, cea mai mare experienţă, atunci când experimentăm acest lucru! Nimic mai frumos nu este pe pământ, decât atunci când te împărtăşeşti cu Sfintele Taine! Nici o bucurie omenească, materială, financiară, de realizare profesională, nu este ca atunci când te împărtăşeşti! Când se împărtăşeşte omul, el se îndumnezeieşte în ziua aceea! Omul devine «teofor», purtător de Dumnezeu! Aşa cum «hristofor» înseamnă purtător de Hristos. Şi atunci, un om când se împărtăşeşte este ca un sfânt! De asta se spune că trupul nostru este «templul» Duhului Sfânt! Când ne împărtăşim cu Duhul Sfânt, harul Lui Dumnezeu vine în noi şi se sălăşluieşte în noi! Că spunem la Sfânta Liturghie: «Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti…» şi e bine să rostim permanent această rugăciune, ca să vină în noi Duhul Sfânt şi să ne sfinţească, să ne lumineze, să ne întărească, să ne călăuzească, să ne ajute în viaţa aceasta! Că spun unii că luăm Sfânta Împărtăşanie cu aceeaşi linguriţă şi e pericolul infectării, ceea ce este o mare confuzie, pentru că noi nu ne împărtăşim cu pâine şi vin, ci, ne împărtăşim cu Trupul şi sângele Lui Hristos, aceasta este credinţa noastră şi trebuie să credm în ea! Noi, în biserică, nu suntem unitate de alimentaţie publică, unde se serveşte ceva cu linguriţa! Aici este vorba despre credinţa în Hristos, e vorba despre transcendenţă, de metafizică, de spiritualitate, nu e vorba despre o servire într-o unitate de alimentaţie publică! Cea mai mare lucrare de pe faţa pământului este atunci când te-ai împărtăşit cu Hristos. În biserică, linguriţa este antiseptică, vinul este antiseptic, deci, Sfânta Împărtăşanie nu contaminează, nu îl îmbolnăveşte pe om! Vin la mine oameni bătrâni care sunt speriaţi de ceea ce au văzut la «tembelizor», pentru că ştirile difuzate i-au tembelizat pe oameni, că nu mai ştiu nici ei ce să creadă! Pentru că vin şi-mi spun: Părinte, mi-e frică şi mie să nu mă îmbolnăvesc! Pentru că le spun: Măi, omule, cum să te îmbolnăveşti când biserica împărtăşeşte de sute şi de mii de ani, atâtea şi atâtea milioane de oameni, poate miliarde! Şi nici un om nu s-a îmbolnăvit de la Sfânta Împărtăşanie, ci, dimpotrivă, s-a vindecat şi s-a sfinţit, s-a însănătoşit după Sfânta Împărtăşanie! Ni se spune despre ÎPS Pimen de la Suceava, care s-ar fi contaminat de la un cămin de bătrâni, pentru că i-a binecuvântat pe bătrâni, i-a îmbrăţişat, că vezi, Doamne, ar fi luat de acolo Covid-19, fiind suspectat întreg soborul de preoţi care a săvârşit Sfânta Liturghie! Interesant că niciunul dintre cei care s-au împărtăşit cu ÎPS Pimen, nu s-a contaminat de virusul respectiv, dar, a fost descoperit pozitiv un paraclisier care, de fapt, nu s-a împărtăşit cu ceilalţi în acel moment!

,,Împărtăşania este «medicamentul  medicamentelor», Taina Tainelor”!
Să fim bine înţeleşi, Împărtăşania este «medicamentul medicamentelor», Taina Tainelor, cel mai mare lucru de pe faţa pământului! Dacă avem credinţa puternică şi înţelegem că noi nu ne împărtăşim cu pâine şi cu vin, ci, ne împărtăşim cu Trupul şi cu sângele Domnului, de aceea, să fim atenţi că diavolul secolului al XXI-lea nu mai operează cu agresivitate şi cu păcate grosiere, cu distrugere directă şi violentă! Diavolul o ia pe cale…psihologică, deci, cu motive dintre acestea psihologice justificate şi justificabile pentru unii care operează în mass-media! Unii ajung să creadă că «tembelizorul» e mai mult decât cartea sfântă, iar, omul obişnuit nu pricepe că aceia care difuzează ştirile nu sunt şi specialişti în ceea ce vorbesc! Pentru că şi eu, ce-ar însemna acum să vorbesc despre…fizica cuantică! Aşa sunt şi sărmanii «difuzori» de ştiri din mass-media, pentru a produce confuzie şi frică în sufletul oamenilor, mai ales în sufletul bătrânilor, care ajung la depresie, la psihopatie şi aşa mai departe! Mulţi se îmbolnăvesc pentru că toată ziua se uită şi ascultă la televizor, pentru că informaţia aceasta «din abundenţă» dăunează! Iată, cancerul are drept cauze o alimentaţie nesănătoasă şi stresul, care înseamnă supărare, necaz, energie negativă în fiecare zi. La «tembelizor» suntem bombardaţi numai cu informaţii negative, cu care ne încărcăm şi la un moment dat, ne îmbolnăvim, pentru că şi creierul nostru, săracul, are şi el o limită de a percepe şi de a asimila informaţia! E ca un burete peste care pui apă, dar, nu mai are putere de absorbţie la un moment dat, pentru că ştirile negative sunt ca nişte «săgeţi» în mintea noastră şi ne îmbolnăvesc fizic şi psihic! Ceea ce mâncăm este energie, ceea ce bem este energie, la fel şi informaţia este o încărcare energetică, iar dacă informaţia este negativă, sigur că ne îmbolnăvim! Să fim atenţi şi să nu uităm Tainele Bisericii, să medităm şi să ne rugăm la Dumnezeu! Da, să desluşim Tainele Bisericii, pentru că uitându-ne toată ziua la televizor, ne autodistrugem singuri! Aşadar, să ne întărească Dumnezeu, să ne lumineze mintea, ca să înţelegem aceste Taine, ca să ne pregătim pentru viaţa veşnică, aici, pe pământ! Bunul Dumnezeu şi Harul Duhului Sfânt să fie peste noi, toţi, acum şi pururea, în vecii vecilor, Amin! Dumnezeu să ne întărească, Amin”! Felicitări sincere, Preacuvioase Părinte Stareţ, pentru această «LECŢIE de VIAŢĂ»! Meritaţi iubirea şi aprecierea credincioşilor Lui Dumnezeu!
Profesor Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here