Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Vârţ, Oraşul Rovinari, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud 

329

În Duminica a 6-a după Rusalii, 8 iulie 2018, când s-a citit la Sfânta Evanghelie despre «Vindecarea slăbănogului din Capernaum» (Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8), pe o vreme închisă şi ploioasă care dă semnele roadei, în prezenţa a peste două sute de credincioşi, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul  Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu  Preacucernicul  Părinte Protopop, Ionel Câmpeanu, a oficiat în altarul de vară, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramurile «Adormirea Maicii Domnului» şi «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil» din Parohia Vârţ, Oraşul Rovinari, Protopopiatul Tg. Jiu Sud.

“În Anul Centenar al Marii Uniri, acest eveniment să ne facă mai buni, mai uniţi şi mai apropiaţi unii de alţii”
Dând citire actului de resfinţire a sfântului lăcaş, Preacucernicul Părinte Protoiereu, Ion Câmpeanu, a menţionat: “Prin strădania Părintelui Paroh şi cu sprijinul d-lui Primar Robert Dorin Filip, din august 2017 au început lucrările de reabilitare a bisericii şi de înfrumuseţare a ei, în folosul comunităţii din această parohie”, iar Preacucernicul Părinte, Preotul Paroh, Ion Iacobescu, cel care a fost ridicat cu acest prilej la rangul de sachelar, a spus, printre altele: “Biserica noastră cu Hramurile «Adormirea Maicii Domnului» şi «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil» a fost zidită în anul 2008 şi a fost sfinţită în anul 2009 de către Preasfinţitul Gurie, pe atunci episcop al Gorjului, pentru persoanele care au fost strămutate din cauza mineritului, aici în Vârţul Nou, iar în urma lucrărilor începute în 2017, astăzi facem resfinţirea în prezenţa Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul  Olteniei. Simt o mare bucurie în suflet la această resfinţire, pentru mine şi pentru credincioşii din parohie şi Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne mântuiască şi să ne mai dea astfel de momente minunate! În Anul Centenar al Marii Unirii, acest eveniment să ne facă mai buni, mai uniţi şi mai apropiaţi unii de alţii”! La sfârşitul Sfintei Liturghii a fost săvârşit parastasul întru pomenirea fostului primar al Oraşului Rovinari, Dorin Filip, iar fiului acestuia, actualul Primar, Robert Dorin Filip i-a fost acordată gramată chiriarhală de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei.

 “Biserica are un loc important şi un rol de neînlocuit în viaţa noastră”
La finalul slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei a spus că şi vremea ploioasă de afară ne ajută să înţelegem că întotdeauna, biserica reprezintă un lucru important în viaţa noastră, a celor care suntem-creştini ortodocşi, iar cu nimic nu se aseamănă biserica în viaţa noastră! Ea este «Casa» Lui Dumnezeu, locul în care ne reunim cu toţi, de la naşterea noastră, la Botez, şi până la înmormântare, când rudele şi prietenii ne aduc pe ultimul drum, ca să ne aşezăm în cimitir, iar de aici să aşteptăm învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Prin urmare: “Suntem făcuţi pentru Dumnezeu-Creatorul, Care ne-a înzestrat cu daruri deosebite. Dintre toate făpturile Sale, suntem singura creatură care se roagă, care iubeşte şi care gândeşte! Celelalte creaturi sunt înzestrate cu daruri, însă, nu de o asemenea valoare ca ale omului. Purtăm în sufletul şi în trupul nostru, Chipul Lui Dumnezeu, iar Biserica este Trupul Mântuitorului Iisus  Hristos, în care suntem toţi cuprinşi, ca mădulare, aşa cum în trupul nostru avem diferite organe, mâini, picioare, cap, o serie de organe interne, care ne ajută să trăim pe pământul acesta, mai ales că în biserică avem «fraţi» şi «surori» care formează Trupul tainic al Domnului! Din orice unghi am privi biserica, nu Îl vedem decât pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar dacă ne uităm la Mântuitorul Hristos, vedem pe fiecare dintre credincioşi cuprinşi în Trupul Său, aşa cum sunt cuprinse boabele de grâu în bobul îngropat în brazdă şi apoi în ceea ce odrăsleşte spicul bogat! Deci, suntem cuprinşi în Domnul, aşa cum ne spune Sfânta Scriptură, că «ne-a cuprins pe toţi şi ne-a adus ca jertfă Tatălui Ceresc». Biserica este aceea care până la sfârşitul veacurilor, prin Sfânta Liturghie, se roagă pentru toţi «copiii» ei, pentru toţi «fiii» şi «fiicele» ei! Deci, biserica are un loc important şi un rol de neînlocuit în viaţa noastră, pentru că suntem chemaţi ca să ne mântuim, adică, să ne sfinţim viaţa! Suntem chemaţi ca să agonisim în lumea aceasta fapte bune, iar la înfricoşata judecată să primim răsplată pentru toate nevoinţele noastre. Cei mai mici din lumea aceasta, dar, care se nevoiesc cel mai mult, aceia vor fi chiar înaintea celor pe care îi vedem astăzi că sunt în fruntea bisericii, fie ca episcopi, preoţi sau alţi credincioşi! Dumnezeu ne cunoaşte pe fiecare în parte, mai ales la sfânta biserică, înaintea sfântului altar, când venim şi ne rugăm, când ne simţim judecaţi de Dumnezeu şi de sfinţii Săi, care au trecut la cele veşnice înaintea noastră şi care se bucură, astăzi, de slavă cerească” a spus Mitropolitul Olteniei, care a menţionat faptul că Biserica ne primeşte pe fiecare dintre noi, ca o  «Mamă», şi ne dă la fiecare, după cum ne ostenim, de aceea: “Biserica dumneavoastră, ridicată aici, ne reuneşte, e adăpostul nostru, ca o «corabie» care ne apără de furtunile vieţii, ca să ne aflăm liniştiţi în ziua trecerii noastre la cele veşnice! Osteneala dumneavoastră este răsplătită prin resfinţirea acestei frumoase biserici, iar Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei care s-au ostenit şi se vor osteni în continuare la această lucrare sfântă, care nu se face numai în construcţia materială, dar şi în «zidirea» sufletească! Dacă nu avem «zidire» sufletească, în zadar avem construcţii frumoase! «Zidirea» sufletească se face cu fapte bune, cu Spovedanie, cu Împărtăşanie, cu venirea la sfânta biserică, la rugăciune” a subliniat Arhiereul nostru!

 “Atâta vreme cât există boala, există şi păcatul care produce boala”
Din Evanghelia Duminicii acesteia, Mitropolitul Olteniei a reiterat un lucru important, acela că mulţi dintre noi, poate chiar toţi, pentru că suntem supuşi greşelii, ne  îmbolnăvim! Şi nimeni nu poate să spună, că nu s-a îmbolnăvit niciodată în viaţa sa! Atâta vreme cât există boala, există şi păcatul care produce boala! Deci, păcatul este cel care aduce boală în trupul nostru, iar boala, repetată de multe ori, aduce moartea! De aceea, ne spune Sfânta Scriptură că «plata» păcatului e moartea! Deci, noi murim pentru că păcătuim înaintea Lui Dumnezeu! Şi păcatul este legat de viaţa noastră, aşa cum spunem în Psalmul 50: «Păcatul meu, înaintea mea este pururea», mai ales că în cuvântul Arhieriei sale, a ţinut să spună: “Întrucât păcatul nostru este permanent înaintea noastră, bolim cumplit, ca şi acela din Evanghelia de astăzi, căci, el era paralizat şi toate simţurile lui erau moarte. A fost adus de prietenii săi şi Mântuitorul Hristos l-a văzut şi i-a spus: «Fiule, iertate îţi sunt ţie păcatele tale»! Deci, cauza bolii este păcatul, aşa cum înţelegem din cuvintele Mântuitorului. Deci, când păcătuim înaintea Lui Dumnezeu şi nu împlinim Legea Lui, când nu respectăm poruncile Lui Dumnezeu, ne vom îmbolnăvi, ca şi cel din Evanghelie! Aşa se face că tulburarea din sufletul noastru se dispersează în viaţa noastră, iar când suferim, trăim ca un moment al plecării noastre din lumea aceasta. De fapt, ducem cu noi suferinţele, până dincolo de mormânt… Pentru că Dumnezeu, când ne tămăduieşte, toată suferinţa dispare, căci suferinţa este ceva energetic! Nimeni n-a văzut suferinţa, nimeni n-a putut s-o pipăie, dar, toţi suferim! Toţi o simţim! Numai Dumnezeu îndepărtează suferinţa şi ne redă sănătatea sufletelor şi a trupurilor noastre! Dacă întârziem cu pocăinţa, moartea va bate la uşa fiecăruia dintre noi, fiindcă nu ştim în ce moment vom părăsi lumea aceasta, că, Doamne fereşte, să nu fim spovediţi şi împărtăşiţi, pentru că nu vom avea parte de Împărăţia Cerurilor! Cei care au impresia că ar avea vreun dar care nu vine de la Dumnezeu, aceia săvârşesc o blasfemie, pentru că darul este numai de la Dumnezeu, iar acela care îl are, trebuie să-l acopere cu multă smerenie! Fiindcă, nu trebuie să te mândreşti cu ceea ce nu este al tău, iar mândria va pune aceste valori pe seama tâlharilor de diavoli, de aceea, fiecare dintre noi, să fim cu smerenie, ca şi vameşul care spunea: «Dumnezeule, milostiv fii, mie, păcătosul»! Aceste cuvinte acoperă valorile noastre sufleteşti şi ne dau posibilitatea să le avem păstrate în ceruri, acolo unde furii, moliile sau rugina, nu le pot strica! Evanghelia de astăzi ne învaţă că trebuie să alergăm la Dumnezeu, cât suntem sănătoşi, ca să nu ne îngrijim după aceea de boală” a spus Mitropolitul Olteniei!

 “Să îngrijim de sufletele noastre, să arăm că suntem cu adevărat credincioşi ai Mântuitorului Iisus Hristos”
În încheierea cuvântului de învăţătură, Chiriarhul bisericilor din Oltenia ne-a îndemnat “Să îngrijim de sufletele noastre, să arăm că suntem cu adevărat credincioşi ai Mântuitorului Iisus Hristos, Care întotdeauna ne cheamă la El şi ne spune: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia Cerurilor»! În această zi sfântă şi binecuvântată, Mulţumim Tatălui Ceresc, Fiului Cel Sfânt şi Duhului Sfânt, Care ne-au ajutat să venim la această Sfântă Liturghie, pentru că binecuvântarea cerească se revarsă peste fiecare dintre noi, ne ajută în fiecare clipă ca să mergem pe calea mântuirii, spre Împărăţia Cerurilor! Rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească tuturor celor care s-au ostenit, să le dăruiască însutit şi înmiit! Îl mai rugăm pe Milostivul Dumnezeu, tuturor să vă ajute, să vă binecuvinteze şi să nu uitaţi ziua de astăzi, atât de binecuvântată pentru Împărăţia Cerului, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here