Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Rovinari I, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud

616

În Duminica a 12-a după Rusalii, 19 august 2018, în prezenţa unui număr mare de credincioşi, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Ionel Câmpeanu, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Parohia Rovinari I, Protoieria Tg. Jiu Sud, Judeţul Gorj.

“Prin activitatea mea, vreau să fac viaţa oamenilor mai bună”
Dând citire actului de resfinţire a sfântului lăcaş, Preacucernicul Părinte Protoiereu, Ion Câmpeanu a menţionat sprijinul administraţiei locale, al domnului Primar Robert Dorin Filip şi al consiliului local şi sub îndrumarea Preotului Paroh, Robert Ţintă, cel care a primit rangul bisericesc de iconom şi care a declarat: “Am reuşit să ducem la bun sfârşit lucrările în această sfântă biserică, iar timpul preţios pentru noi astăzi, nu ne ajută să spunem tot ceea ce am săvârşit, dar, mulţumim domnului primar şi tatălui domniei sale, pentru sprijinul acordat!” La rândul său, Domnul Primar, Robert Dorin Filip a spus: “Vă mulţumim, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, dr. Irineu, că sunteţi aproape de noi şi vă asigur că prin activitatea mea, vreau să fac viaţa oamenilor mai bună! Poate, în viitor, vom sfinţi şi capela, cu siguranţă, şi Parcul cel mare sau «Parcul Centenar», deoarece, aşa se va numi, pentru a-mi onora cum se cuvine mandatul”! Pentru buna activitate pastoral-administrativă, preoţii de slujire: Ştefan Drăghici şi Constantin Stoenoiu au fost hirotesiţi sachelari şi pentru ajutorul acordat înfrumuseţării bisericii, au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei, Consiliului local al Oraşului Rovinari, prin persoana domnului Primar, Robert Dorin Filip, împreună cu domnii Victor Iliescu şi Spiridon Stanciu.

“Biserica reprezintă pentru noi, locul cel mai sfânt din localitatea noastră”
La finalul slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei, referindu-se la rolul central al bisericii în viaţa comunităţii, a început prin a spune: “Cu adevărat, aşa cum spune Sfânta Scriptură, «Plină este de frumuseţe şi de har, Biserica aceasta!», pentru că osteneala tuturor, de la mic la mare, s-a fructificat prin această zi de sfinţire, când am venit la biserică pentru a participa şi la Sfânta Liturghie, pentru a pregusta sfinţenia Lui Dumnezeu! Biserica reprezintă pentru noi, locul cel mai sfânt din localitatea noastră! Nici o altă clădire nu se numeşte «sfântă», aşa cum se numeşte biserica! Aici venim cu toţi, la greutăţi şi la bucurii, de când ne naştem şi până murim, pentru că biserica este «Casa Lui Dumnezeu», pentru că Dumnezeu este prezent în biserică, atât prin icoanele pictate, cât şi prin sfintele slujbe pe care le săvârşim în fiecare duminică şi la fiecare sărbătoare. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe noi şi nu S-a îndepărtat de la noi, e în viaţa noastră şi la orice rugăciune pe care o facem, El vine în ajutorul nostru cu toată sfinţenia şi ne dăruieşte fiecăruia după osteneala noastră! Aşadar, cei care râvnesc după Dumnezeu şi doresc să fie cât mai aproape de Dumnezeu, aceia realizează cu o simţire desăvârşită că Dumnezeu este în viaţa lor! Aşa cum suntem obişnuiţi să-i ascultăm pe copiii noştri, cu atât mai mult Dumnezeu ne ascultă, ne înţelege şi gândurile noastre, de aceea, viaţa noatră este întotdeauna urmărită, acoperită şi ajutată de puterea Lui Dumnezeu! Deci, când venim la biserică, noi suntem în «vizită» la Dumnezeu, pentru că El este aici, în Casa Sa, pe care «Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Sfântul Duh a sfinţit-o», de aceea, pentru că Dumnezeu e în mijlocul nostru, noi suntem atenţi la sfintele slujbe, ne închinăm şi ne rugăm pentru că îngerii noştri sunt împreună cu noi! Deci, trăim această comuniune cu Dumnezeu, aici, într-un chip desăvârşit, iar în Împărăţia cerului va fi totdeauna cu noi, cum ştim din Sfintele Evanghelii” a subliniat Arhieria sa.

“Dacă Dumnezeu este «comoara» noastră, în mod sigur, inima noastră este la Dumnezeu”
Din Evanghelia Duminicii a 12-a după Rusalii, Mitropolitul Olteniei a aprofundat conţinutul Pericopei Evanghelice a «Tânărului bogat» (Ev. Matei 19, 16-26), subliniind înţelesurile dialogului dintre Mântuitorul Iisus Hristos şi tânărul care vrea să dobândească viaţa cea veşnică, accentuând nu doar sfaturile cele mult folositoare pentru un credincios adevărat, dar şi faptul că: “Poruncile Lui Dumnezeu sunt cele care produc faptele bune, pentru că în porunca Lui Dumneze se află Însuşi Atotputernicul, Cel Care ne împărtăşeşte această bunătate a Sa! E adevărat că în calea desăvârşirii noastre mai stă uneori bogăţia, preocuparea faţă de cele pământeşti, pentru că spune Mântuitorul Hristos, că acolo unde îţi este inima ta, acolo e şi comoara ta, acolo unde este comoara ta, acolo e şi inima ta! Deci, dacă Dumnezeu este «comoara» noastră, în mod sigur, inima noastră este la Dumnezeu! Dumnezeu ne dă bunurile acestea pământeşti, ca să avem sporul casei, dar, să nu ne lipim inima de aceste bunătăţi, să nu le facem ca pe nişte idoli, în faţa cărora să ne închinăm! De multe ori, omul uită de Dumnezeu şi se închină înaintea bunurilor pământeşti, se închină înaintea banilor, se închină înaintea caselor, se închină înaintea serviciului său, se închină înaintea copiilor săi, pentru că tot timpul, omul îşi iroseşte iubirea în cele pământeşti şi trecătoare! Dacă îşi umple sufletul cu asemenea iubiri, nu mai are loc pentru Iubirea Lui Dumnezeu! Dumnezeu ne cere ca să-L iubim pe El, Cel veşnic, iar darurile sale sunt nepreţuite! De aceea, fapta bună este ca o comoară aşezată în ceruri, unde nimic nu o pierde, unde nimieni nu o fură! Mântuitorul, nu i-a cerut acelui tânăr să fie sărac, i-a cerut ca să folosească bogăţia pentru fapte bune, pentru milostenie, care se face din agoniseala noastră, pentru că fapta bună devine comoară nepreţuită la Dumnezeu”, a conchis Mitropolitul Olteniei!

“Dumnezeu să vă dăruiască împliniri pentru râvna dumneavoastră, să aveţi darurile cele cereşti”
În încheierea cuvântului de învăţătură, Chiriarhul bisericilor din Oltenia a ţinut să atragă atenţia asupra faptului că: “Mulţi cred, în lumea aceasta, că a avea multe lucruri materiale este comoara cea mai de preţ, dar, ce le mai rămâne, dacă îşi pierd sufletul? Câştigarea sufletului nostru se împlineşte prin fapte bune, prin unirea cu Mântuitorul Hristos întru viaţă duhovnicească! Ori de câte ori Îl chemăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre, El ne dă putere ca să trecem peste ispitele diavolului, peste îngrijirea numai de cele trecătoare, când ne facem din lumea aceasta un loc statornic, dar, când te desprinzi de cele pământeşti, mâna Lui Dumnezeu ne vine în ajutor şi ne poartă spre Împărăţia cerului! În biserica noastră, ne întâmpină sfinţii care s-au lepădat de cele lumeşti, pentru a-L urma pe Mântuitorul Hristos…Sfinţii sunt ajutătorii noştri, dar, şi judecătorii noştri, pentru că au luptat împotriva alipirii de lumea materială, pentru a se lipi de Dumnezeu cel veşnic! Îngerii noştri păzitori ne îndeamnă şi ei spre această comuniune cu Dumnezeu! Sunt convins că lucrările de înfrumuseţare a bisericii le-aţi făcut cu osteneală multă, pentru care biserica noastră se roagă ca să primiţi însutit şi înmiit! În rugăciunea: «Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc frumuseţea casei Tale», şi noi am stăruit astăzi, iar preoţii se vor ruga la slujbe ca Dumnezeu să vă dăruiască împliniri pentru râvna dumneavoastră, să aveţi darurile cele cereşti! Felicităm pe toţi cei care aţi contribuit la această frumoasă lucrare, Dumnezeu să vă răsplătească şi să vă dăruiască Împărăţia cerului, a Mântuitorului Iisus Hristos, căruia I Se cuvine, Slava, cinstea şi închinăciunea, în vecii-vecilor, Amin!”.
Profesor,Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here