Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Bâltişoara, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord

545

După ce sâmbătă, 25 noiembrie 2017, s-a resfinţit Biserica «Sfinţii Trei Ierarhi» din Parohia Brădetu, Comuna Mătăsari, Protoieria Târgu-Jiu Sud, în ziua de 26 noiembrie 2017, în Duminica a 30-a după Rusalii, cea de-a doua a Postului Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, însoţit de un ales sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte Preacucernicul Părinte Protoiereu, Marian Mărăcine, în prezenţa a numeroşi credincioşi din localitate, a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sfântul Ierarh Nicolae» din Parohia Bâltişoara, Protoieria Târgu-Jiu Nord, Comuna Runcu, judeţul Gorj şi a oficiat Sfânta Liturghie în timpul căreia ipodiaconul Petre Buzulică a fost hirotonit diacon şi diaconul Marius Daniel Vîlcea a fost hirotonit preot în judeţul Dolj. Răspunsurile liturgice la strană au fost date de Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova.

“Slavă Domnului, să ne bucurăm de această biserică”
După ce s-a dat citire Actului de resfinţire, în care s-a arătat că sfântul lăcaş s-a zidit între anii 1864-1868, pe locul unei foste biserici de lemn, datată la 1775 în hrisoavele vremii, s-a menţionat că în ultimii ani au fost executate lucrări de restaurare a interiorului şi exteriorului bisericii, prin strădania credincioşilor îndrumaţi de preotul paroh, părintele Vasile Ovidiu Lăpăduş, cu sprijinul Consiliului local al Primăriei Runcu, iar pentru recunoaşterea ostenelilor depuse la renovarea şi împodobirea sfântului lăcaş, părintele Vasile Ovidiu Lăpăduş a primit rangul bisericesc de iconom, iar domnul Grigore Adi Câmpeanu a primit din partea Mitropoliei Olteniei cea mai înaltă distincţie pentru mireni: Crucea «Sfântul Cuvios Nicodim cel sfinţit de la Tismana, clasa I», edilul comunei aducând mulţumiri Lui Dumnezeu şi chiriarhului eparhiei noastre, prin cuvintele: “Slavă Domnului, să ne bucurăm de această biserică şi tot timpul să avem nădejde în credinţă”, după care au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei: Claudia Câmpeanu, Mihai Sarcină, Cosmin Arpagic, Ion Poenaru şi Daniel Tivig.

“Mântuitorul îl ajută pe acest om să înţeleagă, care sunt lucruile esenţiale din viaţa sa”
La finalul oficierii Sfintei Liturghii, trecând peste stropii de ploaie de afară, prin care cerul dă roadă pământului, Mitropolitul Olteniei a picurat stropi de lumină caldă şi de înţelepciune duhovnicească în inimile credincioşilor, referindu-se la Evanghelia acestei Duminici cu precizarea că Sfântul Evanghelist Luca ne-a istorisit un eveniment din viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiind vorba despre întâlnirea cu un om tânăr şi bogat, care a venit la Domnul să întrebe, ce să facă pentru ca să moştenească viaţa veşnică, pentru că sunt rare momentele acestea din Viaţa Mântuitorului şi din viaţa noastră, când cineva îşi pune atât de serios întrebarea, ce să facă să moştenească viaţa veşnică. Aflăm că tânărul care a venit la Domnul era frământat sufleteşte, avea o grijă faţă de sufletul său, o preocupare faţă de viaţa sa, ştiind că viaţa pământească este trecătoare, că într-o zi, el avea să moară şi să treacă din lumea aceasta la viaţa cea veşnică! Deci, avem în faţa noastră un om care a înţeles cu adevărat scopul şi ţinta vieţii noastre, a înţeles că oricât de tânăr şi de sănătos ai fi, într-o zi, vei muri, iar dincolo va fi judecata Împărăţiei Cerurilor. Aşadar, acest om preocupat de mântuirea lui, L-a întrebat pe Domnul despre viaţa veşnică. De aceea, cum a subliniat Întâistătătorul bisericilor noastre, tânărul s-a adresat Domnului cu expresia «Învăţătorule bun», dar, nu avea convingerea şi conştiinţa că Cel cu care stă de vorbă este şi Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul Hristos îi spune: «Bun cu adevărat este numai Dumnezeu!». Deci, îl îndreaptă pe acest om preocupat de mântuire spre Dumnezeu, adică, îl îndreaptă cu mintea spre cel care îi vorbeşte, Cel de la care aşteaptă un răspuns, după care Domnul Hristos, fără să dezvolte mai mult dumnezeirea Sa, îl întreabă dacă a împlinit poruncile pe care Dumnezeu le-a dat în legea veche, fiind încă un argument pe care trebuia să-l aibă în vedere tânărul preocupat de viitorul său sufletesc. De aceea: “Mântuitorul îl ajută pe acest om să înţeleagă care sunt lucruile esenţiale din viaţa sa. Sfântul Ev. Matei completează această «listă» a poruncilor şi adaugă un lucru esenţial: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi!». Aceste cuvinte sunt o încheiere fericită, deci, să ne iubim aproapele, aşa cum ne iubim pe noi, pentru că noi avem o grijă deosebită faţă de viaţa noastră: ne îmbrăcăm, ne hrănim, ca să ne conservăm viaţa, ca să putem lucra şi să facem fapte bune pentru mântuirea noastră…Dar, dacă noi ne-am evalua viaţa, am constata că nu am împlinit aceste porunci, că suntem păcătoşi, ca şi eu însumi, că nu am împlinit întrutotul aceste porunci, Aşadar, acestui om tânăr, Mântuitorul îi spune: «Vinde tot ceea ce ai şi îmi urmează mie!», iar noi, trebuie să vedem despre ce este vorba în cuvintele Mântuitorului” a precizat cu înţelepciune Mitropolitul Olteniei.

“Oamenii slujesc pântecelui, slujesc slavei deşarte, slujesc lucrurilor pământeşti, fără să ţină seama de vremelnicia lor”
În continuare, s-a aprofundat conţinutul Evangheliei, apreciindu-se că acestea întregesc tabloul acestui tânăr, în concreteţea lui, în adevărul lui. Pentru că nu le-a făcut pe toate, aşa cum se laudă înaintea Mântuitorului Hristos! De aceea, “Domnul spune că greu va intra bogatul în Împărăţia Lui Dumnezeu, că mai degrabă trece funia prin urechile acului! Dar, oare, despre ce imposibilitate este vorba? Nu neapărat, că un om bogat nu poate să intre în Împărăţia Lui Dumnezeu! Pentru că avem exemple nenumărate în Sfânta Scriptură, pe Iov, cel atât de încercat de Dumnezeu, un exemplu de om drept, lăudându-l pe Dumnezeu de fiecare dată, iar Avraam este un alt exemplu. Apoi, Sfinţii Apostoli, care L-au urmat pe Mântuitorul Hristos, lăsând totul şi urmându-L pe Domnul, ascultând cuvântul Său! Sf. Evanghelist ne spune că a-L urma pe Mântuitorul, nu înseamnă a părăsi lumea aceasta, ci, a nu pune mare preţ pe lucrurile ei, pentru că unii şi-au făcut din pântece un «idol», alţii şi-au făcut din viaţa pământească un scop în sine. Aşa se face că din vechime şi până azi, oamenii slujesc pântecelui, slujesc slavei deşarte, slujesc lucrurilor pământeşti, fără să ţină seama de vremelnicia lor. De multe ori agonisim bogăţii, încât sacrificăm sănătatea, ajungem robii acestor lucruri trecătoare, alergând după bani, după slavă deşartă, după demnităţi înalte, dar, toate acestea se cern ca nisipul şi se scutură ca pleava în faţa vântului”, a subliniat cu acribie Chiriarhul bisericilor din Oltenia.

“Să facem rugăciune şi milostenie, să-I mulţumim întotdeauna Lui Dumnezeu”
În încheierea cuvântului de aleasă învățătură duhovnicească rostit de către Mitropolitul Olteniei în faţa credincioşilor din Parohia Bâltişoara s-a concluzionat că omul trebuie să lase deschis sufletul său, iar, aşa cum spunem la doctor tot ceea ce avem, ca să împlinim un tratament, mai întâi: “Să ne gândim la Doctorul Cel Mare, la Mântuitorul Hristos, căruia să-I dăruim viaţa noastră cu toată smerenia: «Doamne, am greşit la cer şi înaintea Ta!», aşa cum spune fiul risipitor! Şi nouă, şi ţie, şi mie, ne va spune că trebuie să lepădăm povara păcatului, să dăm afară ceea ce este rău în noi şi să-L urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos! Evanghelistul ne mai spune că atunci când a spus Domnul: «Vinde tot ceea ce ai şi-mi urmează mie!», putem înţelege că trebuie să «vinzi» tot ceea ce eşti tu, adică, «vinde-ţi» păcatele, spovedeşte-le, vino şi spovedeşte-te că-ţi pare rău de greşelile tale, iar, de îndată, venind cu «povara» cea rea şi cea grea la preot, vei pleca acasă cu «sarcina» uşoară pe care ţi-o dăruieşte Mântuitorul şi vei păşi cu drepţii în Împărăţia Lui Dumnezeu, căci, numai în felul acesta, noi vom câştiga Împărăţia Cerului! Dacă ne vom spovedi, dacă ne vom împărtăşi, iar prin aceasta vom urma cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Care ne cheamă permanent ca să-I urmăm Lui, putem să moştenim Împărăţia Cerului! Duminica aceasta, aşezată în Postul Crăciunului, ca şi Duminicile care vor veni, privesc pregătirea noastră pentru primirea Pruncului Iisus Hristos în ieslea din Bethleem, la Sărbătoarea Crăciunului. Pentru primirea Lui, avem nevoie de curăţenie sufletească, iar dacă Pruncul Născut în Bethleem este Dumnezeul nostru, care este curăţenia, sfinţenia şi lumina întruchipate, către El nu ne putem duce decât în stare de curăţenie. Duminicile acestea sunt o pregătire şi o luare aminte, fiindcă Împărăţia Cerului se dobândeşte prin păzirea poruncilor, cu Spovedanie, o curăţire interioară, o curăţire sufletească şi multă iubire de Dumnezeu şi de aproapele nostru. Să ne silim ca până la Sărbătoarea Naşterii Domnului, să ne înfrânăm limba şi gura de la vorbe urâte, să ne înfrânăm patimile şi dorinţele noastre, de la mâncăruri şi băuturi care nu sunt îngăduite şi rânduite de către biserică, să facem rugăciune şi milostenie, să-I mulţumim întotdeauna Lui Dumnezeu! Pentru această lucrare dumnezeiască a resfinţirii bisericii, noi Îi mulţumim Lui Dumnezeu şi felicităm pe toţi cei care s-au ostenit, pe părintele paroh, pe domnul primar, pe dumneavoastră toţi, pe cei care au fost evidenţiaţi prin gramate de mulţumire! Dumnezeu să ne dea tuturor pace şi sănătate, mult spor sufletesc! Ne rugăm, aşa cum întotdeauna se roagă biserica, «Binecuvintează Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale», şi înmulţeşte-le lor, însutit şi înmiit pentru osteneala lor! Asupra tuturor, rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse Harul Său cel bogat, darul Său cel minunat, cu al Său Har şi cu a sa iubire de oameni, în vecii vecilor, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here