Sfântă Liturghie Arhierească la Hramul Mănăstirii Lainici, Gorj

381

Pentru că a devenit o frumoasă tradiţie ca Sfânta Lavră a Sfântului Cuv. Irodion de la Lainici, în ziua Hramului «Schimbarea la Faţă a Domnului», care este, de fapt, hramul Schitului «Locurele», să îmbrace haine de sărbătoare aleasă, după ce duminică seara a fost oficiată slujba Privegherii, luni, 6 august 2018, bucuria duhovnicească a sutelor de pelerini şi credincioşi a fost împlinitoare şi desăvârşită prin momentele care au impresionat şi au încântat inimile celor aflaţi înaintea altarului de vară al mănăstirii, la oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de episcopi, călugări, călugăriţe, preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Înaltpreasfinţitul Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi Preasfinţitul Siluan, Episcopul Ortodox al Ungariei şi locţiitor al Episcopiei «Dacia Felix», împreună cu Preacuviosul Părinte Exarh, Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici şi cu Preacucernicul Părinte Protopop, Marian Mărăcine, Protoieria Tg. Jiu Nord, cu Preacuvioasele maici stareţe: Marina Gligor stavrofora, de la Mănăstirea Strâmba-Jiu, Pahomia Pascu stavrofora, de la Mănăstirea Dealu Mare, Borăscu, Teodora Ilie stavrofora, Mănăstirea «Icoana», Crasna, Fevronia Nuţă Stavrofora, Mănăstirea Tg. Logreşti, Maica Simfora monahia de la Mănăstirea Segarcea şi Maica Emanuela Vancea monahia, de la Mănăstirea Dobriţa. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», al Catedralei Mitropolitane din Craiova, dirijat de către prof. Victor Şapcă, iar la finalul slujbei euharistice, au fost încredinţate «lădiţe» cu părticele din moaştele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, pentru: Paraclisul Centrului Mitropolitan din Limours, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Paraclisul Episcopal pentru Tineret cu Hramul «Sfântul Ioan Gură de Aur» din Slatina, din cadrul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, catedrala Episcopală Ortodoxă Română cu Hramul «Sfântul Ier. Nicolae» din Gyula, Ungaria şi Parohia Ortodoxă Română «Sfânta Veronica» din Coventry, Marea Britanie.

«Acesta este Fiul Meu Cel Preaiubit, întru Care am binevoit, pe Acesta să-L ascultaţi!»
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a început prin a spune că Sărbătoarea «Schimbarea la Faţă a Domnului» a devenit o tradiţie la Sfânta Mănăstire Lainici, unde se reunesc într-o unitate de simţire şi de credinţă episcopi, clerici şi credincioşi, pentru a aduce Preamărire Lui Dumnezeu, Cel Care mereu veghează şi proniază viaţa noastră, acest hram fiind un «popas duhovnicesc» în postul din Sărbătoarea «Adormirea Maicii Domnului», deoarece, din conţinutul praznicului este vorba despre elementul esenţial, acela că Mântuitorul Hristos S-a Schimbat la Faţă pentru a scoate în evidenţă dumnezeirea Sa şi felul cum vom străluci şi noi, dacă vom urma poruncile Lui şi vom face fapte bune ca să strălucim de lumină în Împărăţia Cerurilor. În acest sens, cu şapte zile înainte de răstignirea Sa, “Mântuitorul Hristos i-a luat cu Sine pe Sfinţii Apostoli: Petru, Iacob şi Ioan şi S-a urcat pe un munte înalt unde S-a rugat împreună cu ei, S-a Schimbat la Faţă, adică, a strălucit Faţa Lui şi toată Fiinţa Lui, deci, toată Persoana Lui s-a umplut de o Lumină atât de mare, încât Sfinţii Apostoli au fost nevoiţi să se păzească de orbire şi s-au aplecat la pământ. De o parte şi de alta a Domnului s-a arătat Sf. Prooroc Moise şi Sf. Prooroc Ilie, care au stat de vorbă cu Domnul. Apoi, un nor luminos i-a cuprins pe toţi şi tot muntele, iar din acel nor s-a auzit un glasul Tatălui Ceresc: «Acesta este Fiul Meu Cel Preaiubit, întru Care am binevoit, pe Acesta să-L ascultaţi!». Când citim relatările Sfinţilor Evanghelişti, ne dăm seama de importanţa Schimbării la Faţă pe care Mântuitorul a vrut să o arate înainte de răstignirea Sa, pentru a întări credinţa Sfinţilor Apostoli, că El este Fiul Lui Dumnezeu, Cel mărturisit de către Tatăl Cel Ceresc. Această «îmbrăcare» a Domnului în «haina» noastră omenească este menită să ne cuprindă în dragostea şi în Sfinţenia Sa, iar pătrunderea dumnezeiescului în omenescul nostru, prin Mântuitorul Hristos, ne ajută ca şi noi să avem aceste daruri dumnezeieşti şi să ne aflăm întru Slavă Dumnezeiască de a primi ceea ce este sfânt şi binecuvântat în Mântuitorul Hristos”, a menţionat ÎPS Irineu.

“Dacă nu-L iubim, nu Îl putem vedea pe Dumnezeu”
În continuare, Chiriarhul bisericilor din Oltenia, parcă într-o argumentare logică în care concluzia naşte noi premise, a subliniat faptul că de multe ori, Dumnezeu S-a arătat oamenilor, dar, nu ne-a învrednicit pe toţi cu această «vedere» minunată! “La Schimbarea la Faţă apare dorinţa oamenilor de a-L «vedea» pe Dumnezeu! Când Moise spune: «Doamne, arată-mi Slava Ta!», putem deduce că aceasta este dorinţa tuturor oamenilor, mai ales a sfinţilor, iar a «vedea» Slava Lui Dumnezeu înseamnă această bucurie duhovnicească, mai presus de orice închipuire omenească. Iar Dumnezeu îi răspunde lui Moise: «Voi trece pe dinaintea ta Puterea mea, dar, tu n-o vei putea privi, nu vei putea vedea Slava Mea!». Pentru că atunci nu se întrupase Fiul Lui Dumnezeu! La Schimbarea la Faţă, Moise poate vedea Slava cerească, pentru că este şi el cuprins în această Slavă! Faţa Lui Dumnezeu înseamnă Însăşi Fiinţa Lui Dumnezeu! El este mai presus de orice putere omenească. Îl putem vedea pe Dumnezeu, pentru că El S-a «îmbrăcat» în trupul nostru, a luat firea noastră omenească, dar, pentru aceasta, ni se cere credinţă şi iubire! Numai în iubire, Îl putem vedea cu adevărat pe Dumnezeu! Dacă nu-L iubim, nu Îl putem vedea pe Dumnezeu! Numai cel credincios vede Faţa Lui Dumnezeu! Ridicarea sfinţilor în Slavă dumnezeiască presupune o transformare, o schimbare care este legată de pocăinţă! Venim la biserică motivaţi de multe lucruri! Uneori ne îndeamnă necazurile, neîmplinirile, pentru că unii vin la biserică să se liniştească, alţii vor să găsească o stare de bine, dar, numai unii vin la biserică pentru pocăinţă” a concluzionat Ierarhul nostru erudit şi atât de apreciat autor de carte bisericească.

“Conducătorii noştri, ne rugăm să cunoască o schimbare care să fie spre binele şi folosul nostru”
În încheierea cuvântului său de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a spus că toate rugăciunile noastre au în conţinutul lor pocăinţa, iar când spunem: «Doamne miluieşte-ne! Doamne, ai milă de noi!», atunci pocăinţa înseamnă îndreptare, schimbarea vieţii noastre! “Poate că unii, nici nu ştiu pentru ce au venit la biserică! Schimbarea întru pocăinţă este tocmai ceea ce ne cere Mântuitorul Hristos! Dumnezeu ne îndeamnă să nu mai greşim, pentru că greşeala întunecă mintea, iar omul păcătos gândeşte din perspectiva patimii care îl stăpâneşte! Dumnezeu este Bun, dar El este şi exigent, ne cere să-L iubim, pentru că altfel, nu ne putem apropia de El! A-L iubi pe Dumnezeu cu prioritate înseamnă a ne dărui viaţa Lui Dumnezeu, iar aceasta o facem spre binele nostru! Cu cât Îl iubeşti mai mult pe Dumnezeu, cu atât îţi dăruieşte ceea ce are El mai bun! Mântuitorul Hristos este Cel pe care trebuie să-L urmăm, să-L iubim! Ascultarea Lui Dumnezeu înseamnă să ne îndepărtăm de patimi, să ne lepădăm de păcate! Venind aici, la mănăstire, să dorim să ne schimbăm felul nostru de a fi, de a cugeta! E momentul să venim la Dumnezeu, pentru că viaţa aceasta e trecătoare şi nu are rost s-o irosim, aşa cum vrea satana! Să facem viaţa frumoasă, ca ea să strălucească de slavă, mărturisindu-L pe Iisus Hristos. Să renunţăm la ceea ce este pământesc şi trecător şi să dobândim viaţa cea veşnică în Împărăţia Cerurilor! Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca toată viaţa noastră să se schimbe în bine! Toţi cei care sunt aproape sau departe de noi, conducătorii noştri, ne rugăm să cunoască o schimbare care să fie spre binele şi folosul nostru, al tuturor! Mulţumim episcopilor care au fost astăzi, alături de noi, mulţumim Părintelui Stareţ şi obştei de călugări de aici, care ţine candela aprinsă, mulţumim şi maicilor stareţe care au venit astăzi la Mănăstirea Lainici! Să păstraţi aceste cuvinte ca pe un «aluat» care poate să schimbe viaţa noastră, a tuturor, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here