Sfântă Liturghie Arhierească la Hramul Mănăstirii Dobriţa, Comuna Runcu, Gorj

1247

Ca în fiecare an, de ziua Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfânta Mănăstire Dobriţa, situată în apropierea Spitalului de pneumoftiziologie şi-a sărbătorit hramul, Sfânta Liturghie fiind oficiată în altarul de vară al mănăstirii de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de călugări, călugăriţe, preoţi şi diaconi în frunte cu Preacuviosul Părinte Exarh, Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici şi cu Preacucernicul Părinte Protopop, Marian Mărăcine, Protoieria Tg. Jiu Nord, cu Preacuvioasa Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, de la Mănăstirea Strâmba-Jiu şi Maica Stareţă Emanuela Vancea. Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, condus de către prof. Victor Şapcă. În cadrul slujbei, diaconul Sanda Florin Nicolae a fost hirotonit preot în Parohia Bulzeşti, Dolj. Au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei, domnului Ion Ciochină, managerul Spitalului de la Dobriţa, precum şi domnilor: Emil Ilie Părău, Sorin Vasile Văduva şi Ion Tudor.

“Aici ne aflăm aproape de Dumnezeu, pe «acoperişul» Gorjului”
La finalul slujbei euharistice, Preacuviosul Părinte Exarh, Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici a spus: “Acest praznic aduce bucurie într-o zi minunată din biserica noastră, pentru că este ziua praznicului Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul! Această mănăstire de lângă Sanatoriul Dobriţa şi-a început lucrările cu peste zece ani de zile în urmă, iar acum şapte ani a fost sfinţirea acestei biserici şi mănăstiri, prin grija părintelui de atunci, Irineu, iar de cinci ani de zile au venit maicile de la Mănăstirea Strâmba-Jiu. Mănăstirea este o completare a spitalului care vindecă trupul, iar mănăstirea face vindecarea sufletului”! La rândul său, Părintele Protopop Marian Mărăcine a subliniat faptul că această frumoasă mănăstire are deja o tradiţie de a aduna credincioşii în ziua de Sf. Ilie, pentru că “aici ne aflăm aproape de Dumnezeu, pe «acoperişul» Gorjului! Prezenţa noastră aici se datorează, înainte de toate, Bunului Dumnezeu, iar în al doilea rând, Înaltpreasfinţitului Mitropolit, dr. Irineu, care a ales ca să vin aici an de an, pentru a ne dărui ceva din frumuseţea harului dumnezeiesc! De câte ori venim la această mănăstire, vedem câte ceva adăugat, schimbat în bine, pentru că toate se fac prin jertfelnicia unor oameni care prin darurile pe care le primesc de la Dumnezeu, le transmit mai departe către sfintele mănăstiri, către sfintele biserici sau către alte aşezăminte sociale, pentru a ne arăta recunoştinţa către Dumnezeu pentru darurile primite”!

“A fi aici de Sf. Ilie este un prilej de mare bucurie sufletească”
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovniceacă, Mitropolitul Olteniei a subliniat faptul că Sf. Ev. Luca, atunci când vorbeşte despre Schimbarea la Faţă a Domnului, ca şi Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu, spun că sfinţii apostoli, Pentru, Iacob şi Ioan, care L-au însoţit pe Mântuitorul Hristos, după ce S-a Schimbat la Faţă, au spus, oarecum cuprinşi de mare bucurie şi de emoţie sufletească, despre locul unde Dumnezeu S-a Schimbat la Faţă, iar acolo să se facă trei colibe: una Domnului, una lui Moise şi alta lui Ilie, iar prin aceste cuvinte, ni se arată cât este de important faptul că ei au fost cuprinşi de lumina dumnezeiască, a Slavei Împărăţiei cerurilor. “În acest episod al Schimbării la Faţă au fost şi alte aspecte, dar, esenţialul era că Mântuitorul Hristos S-a arătat Sfinţilor Apostoli şi sfinţilor Prooroci, ca să înţelegem cum se unesc cele cereşti cu cele pământeşti, cum cele trecătoare sunt cuprinse de cele veşnice! Aici, la noi, în acest vârf de munte, putem spune că atât de mult suntem cuprinşi de această bucurie duhovnicească, a fiinţei noastre, a persoanei noastre, fiindcă nu putem separa sufletul de trup, aşa cum nu putem separa multe lucruri din lumea aceasta! A fi aici de Sf. Ilie este un prilej de mare bucurie sufletească! Sf. Ilie este unul dintre profeţii Vechiului Testament, care a trăit mult înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos! Deci, el face legătura dintre Vechiul şi Noul Testament, pentru că se pune întrebarea, cum poate să se supună omul zeităţilor întruchipate prin materiale pământeşti? Conducătorii acelor timpuri îndreptau omul spre o cale separată de cer, dar, îi dădeau şi o educaţie contrară firii omului, deoarece omul se deosebeşte faţă de celelalte vieţuitoare prin raţiune, cu toate că uneori asistăm la o intervenţie subversivă a diavolului în viaţa omului”, a subliniat cu vădite accente moralizatoare Mitropolitul Olteniei!

“Sf. Prooroc Ilie a fost chemat ca să se roage pentru necazurile poporului, fiind cunoscut ca un îndreptător al credinţei”
În continuare, Chiriarhul bisericilor noastre a subliniat că orice manifestare a credinţei, dacă nu are o temelie straşnică, duce la o jertfă separată de Dumnezeu, iar oamenii care au învăţat diferite sisteme filosofice, au dat o destinaţie acestora prin felul de a trăi. Aşa se face că numai Mântuitorul Hristos, Care este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, prin sfinţii Săi, ne-a dat cu adevărat credinţa în Tatăl Cel ceresc, dar, ne-a şi învăţat cum trebuie să trăim în lumea aceasta, atât din punct de vedere biologic, dar şi din punct de vedere sufletesc! Nu ne-a învăţat să dispreţuim trupul sau viaţa aceasta pământească, dar ne-a spus că nu trebuie să ne lipim cu mintea de lucrurile pământeşti, ca sufletul nostru să fie îngrădit de lucrurile pământeşti şi să nu mai poată merge spre cele cereşti! S-a întâmplat că în vremea Sf. Ilie Tesviteanul, Ahaab şi soţia sa Isabela au vrut să separe pe oameni de adevăratul Dumnezeu şi au construit idoli în faţa cărora oamenii aduceau închinarea lor. “Cum constatăm, idolatria nu are o justificare raţională, pentru că omul cu mintea întreagă nu poate să se închine unui idol, indiferent ce însuşiri ar avea acesta. Întotdeauna, noi ne ridicăm mintea şi sufletul la adevăratul Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului! Sfântul îi învaţă pe oameni şi le spune câte binefaceri ale Lui Dumnezeu sunt în folosul oamenilor, pentru a-i aduce în pământul făgăduinţei, pentru că întotdeauna Dumnezeu l-a ajutat pe om şi nu l-a părăsit! Dumnezeu S-a imprimat în noi, ne-a dat chipul Său!.. Sfântul Ilie a trezit conştiinţa adormită a conaţionalilor săi, a primit harul de la Dumnezeu şi l-a păstrat, pentru că darul Lui Dumnezeu trebuie păzit cu evlavie, iar toţi avem câte ceva de la Dumnezeu, aşa cum ne spune Mântuitorul prin «pilda talanţilor»! Iar, dacă nu păzim aceste daruri de la Dumnezeu, cel rău vine şi le fură, ca să aşeze în locul lor mândria, semeţia, slava deşartă, depravarea, multe alte păcate pe care le vedem în viaţa noastră şi în viaţa celor de lângă noi! După cele spuse de către Sf. Prooroc Ilie, poporul a recunoscut pe adevăratul Dumnezeu şi s-a lepădat de idoli, de cei care slujeau făpturilor, patimilor, slujeau poftelor trupeşti! Împotriva Proorocului Ilie, cei răi, Isabela şi Ahaab, s-au răzbunat încât sfântul a fost nevoit să fugă în pustie şi să stea acolo multă vreme în post şi rugăciune, timp în care Dumnezeu a pedepsit poporul cu secetă mare, încât cerul s-a făcut ca arama şi pământul ca fierul! După aceste momente grele, când au murit mulţi oameni, deoarce Mântuitorul Hristos aminteşte despre necazurile poporului lui Israel, când erau multe văduve, şi numai una s-a îndurat să-l primească pe profetul, numai una, din întreg pământul, pentru că seceta a fost peste tot. Evident, Sf. Prooroc Ilie a fost chemat ca să se roage pentru necazurile poporului, fiind cunoscut ca un îndreptător al credinţei, care îndrumă poporul către latura vieţii, pentru că ne învaţă şi pe noi, cei de astăzi! Împreună cu Enoh a fost înălţat la cer, pentru a veni la sfârşitul lumii, când Mântuitorul Hristos va să judece viii şi morţii” a accentuat Ierahul nostru!

“Învăţătura Sf. Prooroc Ilie este valabilă şi astăzi, fiindcă ne arată pe adevăratul Dumnezeu”
În încheierea cuvântului de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a spus că Sf. Prooroc Ilie ne arată şi nouă calea care trebuie s-o urmăm! Să ne îndepărtăm de idolii patimilor, să nu uităm de credinţa noastră creştin-ortodoxă! “Dacă îl vedem pe Sf. Ilie alături de Mântuitorul Hristos la Schimbarea la Faţă, trebuie să înţelegem că învăţătura Sf. Prooroc Ilie este valabilă şi astăzi, fiindcă ne arată pe adevăratul Dumnezeu, adică, pe Mântuitorul Hristos, pentru că la Schimbarea la Faţă, Sf. Ilie împreună cu Proorocul Moise sunt alături de Mântuitorul Hristos. Sfântul Ilie ne arată ce trebuie să facem pentru viaţa noastră, iar tot el ne spune că va veni la sfârşitul veacurilor, când fiecare dintre noi va primi răsplata pentru osteneală! Toate faptele noastre să fie după învăţătura Sfintei Scripturi, pentru că omul este chemat ca să fie slujitorul Lui Dumnezeu, să asculte de glasul Lui Dumnezeu! Şi noi trebuie să ascultăm de glasul conştiinţei noastre, care ne învaţă să ne ferim de rău, de acel rău care este permanent în viaţa noastră! Ne mâniem repede, pornim la ceartă prea uşor cu cei din jurul nostru, ca şi cum noi n-am greşi vreodată, nu avem îndurare, nu avem nici milă de cei săraci, fiind stăpâniţi de mândrie, că dacă ne-ar spune cineva că greşim, suntem gata să-l sugrumăm! Acestea fac mult rău în viaţa noastră, iar, în loc să-L iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru, ne arătăm ceva mai răi decât animalele sălbatice, cu mintea şi cu fapta! Vedem în jurul nostru atâta răutate, încât şi copiii s-au prostit! Vedem în jurul nostru multă bârfă, multă ceartă, iar unii, dau sfaturi şi exemple dintre cele mai stupide pentru societatea noastră! Iată că Sf. Prooroc Ilie, ar trebui să fie permanent în mintea noastră, în vorba noastră, în faptele noastre! De aceea, sărbătoarea de astăzi, trebuie să ne rămână puternic înrădăcinată în sufletul nostru, iar, dacă sentimentele bune rămân în mintea noastră, ne vor ajuta să îndepărtăm «buruienile» din gândul nostru, din sufletul nostru! Ne rugăm, aşadar, Bunului Dumnezeu şi Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, ca să ne ajute să ne trăim o viaţă curată, vrednică de Dumnezeu, vrednică de Împărăţia Lui Dumnezeu, în vecii vecilor, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here