Sesiuni de instruire la DAJ Gorj pentru 34 de agricultori gorjeni

964

Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj demarează în această lună o serie de sesiuni de instruire pentru 34 de gorjeni pentru dobândirea de către beneficiarii M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020 a competențelor necesare implementării angajamentelor.

Beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă (M.10) și Măsurii 11 – Agricultura ecologică (M.11) trebuie să demonstreze că dețin cunoștințele și informațiile relevante (au urmat o formă de instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică necesară (consiliere sau consultanță) pentru implementarea angajamentelor, în conformitate cu PNDR 2014-2020. Acestea trebuie să acopere cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor unice de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.În anul 2020 Direcțiile pentru agricultură județene și Agenția Națională a Zonei Montane au planificat instruiri adresate beneficiarilor M.10 și M.11, cu respectarea măsurilor aprobate prin hotărârile Guvernului pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel că DAJ organizează cursuri la solicitarea beneficiarilor M.10 și M.11, atât cu prezența fizică a participanților, cât și online. Grupele organizate vor avea un număr de participanți de minim 12 și maxim 20. În planificarea organizării cursurilor aferente perioadei iulie-decembrie 2020 se regăsește și Gorjul, acolo unde DAJ va organiza sesiuni de instruire pentru 34 de persoane, cu începere în cursul acestei luni.

Cursuri și la două primării din Gorj
De asemenea, și Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) organizează cursuri, atât la sediul central al acesteia din Vatra Dornei, județul Suceava, cât și în teritoriul montan. Promovarea desfășurării acestora se face prin anunțuri pe site-ul instituției, prin centrele regionale de dezvoltare montană (CRDM) și oficiile de dezvoltare montană (ODM), prin autoritățile publice locale din localitățile montane, prin asociații și fundații. Cursurile pentru M.10 și M.11 sunt susținute la cererea fermierilor, iar perioada de derulare a acestora se stabilește în funcție de organizarea grupei cu un număr minim de 15 cursanți și maxim de 20. Durata cursurilor: 24 de ore (3 zile a câte 8 ore/zi). În acest caz, în ceea ce privește județul Gorj, cursurile vor fi organizate de către ODM Tismana la două primării din județ, respectiv Peștișani și Polovragi.Momentul la care trebuie demonstrată conformarea la aceste cerințe specifice este stabilit prin prevederile fișelor tehnice ale măsurilor M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020, după cum urmează: înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de către fermierii cu angajamente M.10 pe suprafețe mai mari de 300 ha sau, în cazul pachetului 8 (P8), pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM; înainte de efectuarea celei de-a III-a plăți de către fermierii cu angajamente M.10 pe suprafețe de până la 300 ha sau, în cazul P8, pentru un număr de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM; înainte de efectuarea primei plăți de către fermierii cu angajamente M.11 pe suprafețe mai mari de 300 ha; înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de către fermierii cu angajamente M.11 pe suprafețe de până la 300 ha. Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deținerea cunoștințelor și informațiilor necesare în raport cu pragul de suprafață prevăzut de fișa M.10, suprafața angajată se calculează la nivel de pachet/ sub-pachet/ variantă. Sintagmele „prima plată”, „cea de-a II-a plată” și „cea de-a III-a plată” menționate în fișele tehnice ale M.10 și/sau M.11 se raportează la prima plată efectuată către beneficiar (plata în avans sau plata regulară). În cazul angajamentelor deschise în cadrul sM11.2 care urmează angajamentelor deschise în cadrul sM11.1 după finalizarea perioadei de conversie, termenul de depunere a documentului justificativ se calculează ținând cont de anul de deschidere a angajamentului sM11.1, sintagma „cea de-a doua plată” raportându-se la primul an de angajament în cadrul sM11.1.Prin urmare, în anul 2020, dovada deținerii competențelor sau a obținerii cunoștințelor și informațiilor necesare implementării angajamentelor M.11 se prezintă la APIA până la 12 octombrie de către beneficiarii care au: angajamente M.10 deschise în 2018, dacă suprafața angajată (determinată în primul an de angajament) pe cel puțin unul din pachetele M.10 este de maxim 300 ha (pentru un număr de animale de maxim echivalentul a 100 UVM pentru P8); angajamente M.10 deschise în anul 2019, dacă în campania curentă, suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele M.10 depășește 300 ha (pentru un număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 UVM pentru P8); angajamente M.11 deschise în 2019, dacă suprafața angajată (determinată în primul an de angajament) pe cel puțin unul din pachetele submăsurilor (sM) 11.1/11.2 este de maxim 300 ha; angajamente M.11 deschise în anul 2020 – în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachete depășește 300 ha, în baza sM11.2 care nu urmează unui angajament asumat în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel puțin unul din pachete depășește 300 ha, în baza sM11.2 care urmează unui angajament asumat în baza sM11.1 deschis în anul 2019 în ultimul an de conversie, dacă suprafața angajată este de maxim 300 ha.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here