Sesiune de admitere la UCB pentru specializarea de tehnician termoenergetician

913

Colegiul Universității „Constantin Brâncuși” a dat de luni, 26 august, startul sesiunii de admitere pentru cei care doresc să urmeze specializarea de tehnician termoenergetician.

Ultima zi de depunere a dosarelor este 3 septembrie 2019, iar durata cursurilor este de un an și jumătate. 25 de poziții sunt scoase la concurs în această sesiune, locurile fiind disponibile și pentru cei care nu au absolvit examenul de Bacalaureat.
Cei care vor urma cursurile trebuie să știe că diploma obținută este recunoscută la nivel național și internațional și vor beneficia de consiliere pentru obținerea unui loc de muncă, dar și diferite burse. Concursul de admitere se organizează la sediul Colegiului Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Strada Griviței, nr.1, municipiul Târgu Jiu.
Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui dosar de înscriere care trebuie să conţină: cerere tip de înscriere; certificat / adeverință de absolvire a liceului, copie conform cu originalul; foaie matricolă liceu, copie conform cu originalul; certificatul de naştere, copie conform cu originalul, iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească); adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte că sunt clinic sănătoși şi apţi pentru specializarea la care optează; două fotografii tip buletin; copie după buletin/ carte de identitate; adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de plasament sau plasament familial; recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice înregistrate legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor, semnată și ștampilată, pentru candidații din etnia rromă; chitanța justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere și procesare dosar; dosar plic.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here