Semnal editorial interesant: ,,Pictorul Iosif Keber – O monografie ilustrată” de Prof. dr. Ion Mocioi

1367

Cu ceva timp în urmă am primit din partea Prof. dr. Ion Mocioi ultima sa carte la care a lucrat foarte muți ani cu acribie, pasiune și foarte mult suflet.Este vorba de volumul ,,Pictorul Iosif Keber – O monografie ilustrată”, apărut la Editura ”Academica Brâncuși” a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Apreciez lucrarea ca fiind una impresionantă și de mare valoare atât documentară cât și sentimentală din parte autorului.În primul rând avem în față o carte documentară sub forma unei monografii a vieții și operei renumitului pictor târgujian prin adopție, dar nu numai. Este o monografie nu numai a pictorului Iosif Keber ci o monografie a familiei sale, a unei perioade din viața municipiului Târgu Jiu și a vieții sale culturale și de ce nu o monografie a picturii vremii din România.Documentarea acestei ediții a lucrării la care ne referim, i-a luat Prof. dr. Ion Mocioi aproape patru decenii de muncă. Și când afirm acest lucru am în vedere faptul că actualul volum este unul complet și în același timp cea de-a treia ediție, care completează edițiile din 1981 și 2002.Volumul este totodată și unul sentimental, deoarece prof. dr. Ion Mocioi este testamentarul legal al pictorului, care a donat acest patrimoniu de o valoare deosebită municipiului Târgu Jiu. Am rămas impresionat de această nouă apariție. În fapt, după apariția monumentală anterioară ”Brâncuși. Catalogul operelor” Prof. dr. Ion Mocioi revine și ne aduce în atenție o carte la fel de interesantă, dar de această dată despre pictorul Iosif Keber. Apreciez faptul că Prof. dr. Ion Mocioi ne oferă un volum impresionant. Și acest lucru rezultă din munca titanică a autorului, tratarea la modul exhaustiv a vieții, activității și operei pictorului Iosif Keber, volumul fiind tipărit pe o hârtie de o calitate deosebită, conține 1251 de pagini și este efectiv un volum greu, atât la propriu cât și la figurat.Câteva cuvinte despre autor. Prof. dr. Ion Mocioi este un important scriitor și om de cultură gorjean care și-a dedicat întreaga viață acestui domeniu. S-a născut la 3 octombrie 1940, iar în anul 1959 finalizează studiile liceale la Liceul Spiru Haret din Tg-Jiu. Urmează Facultatea de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, iar în anul 1981 obține titul de doctor în filozofie al Facultății de Istorie-Filozofie din cadrul Universității din București. A condus, aproape 15 ani destinele culturii gorjene, a inițiat înființarea unor instituții de cultură în localitățile gorjene – muzee, case de cultură, cămine culturale, biblioteci, etc. După 1990 a înființat prima tipografie privată din Târgu-Jiu și a acreditat o editură locală care a publicat pe mai toți autorii gorjeni. Cadru didactic în învățământul școlar gorjean și apoi universitar în București și la Târgu Jiu. A scris un număr impresionant de cărți, unele reeditate în mai multe ediții. Cunoscut ca fiind și un brâncușolog de talie internațională, Prof. de. Ion Mocioi a scris nu mai puțin de 11 cărți despre opera brâncușiană.Și evident că Prof. dr. Ion Mocioi nu putea să nu ofere publicului și celor interesați o lucrare completă despre cel căruia i-a fost legatar testamentar, respectiv pictorul Iosif Keber. Iar volumul de față oferă cititorului, credem că, tot ce s-ar putea ști despre personajul principal.În prima parte a lucrării, autorul prezintă o biografie a familiei pictorului. Astfel aflăm că strămoșii pictorului, ”din vechi generații erau flandrezi (din Flandra) originari din Trier – un orășel lângă Luxemburg, care s-au refugiat, mai întâi, în 1575, la Salzburg (Goisern), apoi în 1735, au emigrat în Transilvania, cu oprire pentru scurt timp la Daia, apoi stabilindu-se la Turnișor (n.a. lângă Sibiu)”.Bunicul pictorului, bătrânul Josef Köber, amanetează casa din Turnișor pentru a procura banii necesari spre a-l da la școală și deveni profesor pe unul dintre copii – Kais. Neputând răscumpăra casa, bătrânul Köber, împreună cu familia se strămută la Târgu-Jiu, unde începe o viață nouă.
Tatăl pictorului, Iosif, satisfacere stagiul militar la austrieci, se căsătorrește cu o româncă, Ana Stoica Simion din Sibiu, care după se stabileste și el la Târgu-Jiu unde obține cetățenia română. ”Un an mai târziu după căsătoria părinților, la 30 iulie 1897, s-a născut, la Târgu Jiu, în familia Köber, cel ce va deveni pictor și va semna Iosif Keber”.
Autorul prezintă în lucrarea sa, cu foarte multe detalii, bogata biografie a pictorului, formarea sa ca pictor, preocupările artistului și opera sa.Foarte interesant este faptul că autorul prezintă o bogată suită de documente din arhiva pictorului, care, studiate cu atenție, ne oferă o imagine asupra a ceea ce se întâmpla în acele vremuri în urbea de pe Jiul de Sus. Foarte multe detalii interesante despre viața pictorului aflăm din chiar consemnările sale, pe care autorul le integrează și le redă în cartea sa.Astfel aflăm că Iosif Keber a urmat cursurile Școlii primare din Târgu Jiu, pe cele ale Gimnaziului real ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, iar apoi pe cele ale Școlii Naționale de Belle-Arte din București (1912-1924). În august 1916 este internat de război, ca cetățean străin, la Slobozia Veche iar apoi în Moldova. La 22 de ani Iosif Keber a fost recrutat ca tânăr român pentru satifacerea serviciului militar, ca student la Școala Militară de Infanterie. După finalizarea studiilor își dedică întreaga viață talentului și menirii sale artistice.Prin munca și talentul său artistic, așa cum subliniază și autorul ”Keber, alături de Brâncuși și de urmașii lor, face din Târgu-Jiu un centru artistic al plasticii secolului XX dovedind că în locurile natale sunt rezervele afirmării artistice pentru fiecare”.
În anii de început al activității sale artistice, Keber a creat ”peisaje, dar mai ales și desene în cărbune și creion, care au stat la baza portretelor în ulei de mai târziu…”, ceea ce în accepțiunea autorului îl apropie pe Iosif Keber de nume remarcabile ale picturii precum Lautrec, Kandinsky, Klee, Matise, Țuculescu, Picasso, și enumerarea ar putea continua, sau de curentele abstracționiste, dadaiste sau suprarealiste manifestate în pictura vremii.
De asemenea Keber a avut o preocupare statornică pentru pictura monumentală, sens în care marele Brâncuși, care l-a cunoscut pe când acesta lucra la opera sa inegalabilă de la Târgu-Jiu în anii 1937-1938, l-a considerat un ”înnoitor al picturii monumentale românești”.
În acest context este de subliniat faptul că Iosif Keber a descoperit secretul longevității zugrăvelilor pe tencuiala crudă și a făcut din arta frescei o ”preocupare inegalabilă la noi, pictând, din 1923 și până la adânci bătrânețe, câteva zeci de biserici și monumente, în stilurile obișnuite ale picturii monumentale”.
Partea cea mai importantă a lucrării Prof. Ion Mocioi dedicată pictorului Iosif Keber, este alocată prezentării, în imagini de o calitate remarcabilă, a operei pictorului. Astfel regăsim, redate în îmagini, lucrările de șevalet ale pictorului, grupate de autorul lucrării în: Autoportret, Ecaterina Teodoroiu, Din lumea artei, Lucrări dedicate unor evenimente, Portrete de copii, Portrete de fete și femei, Lucrări – document de arhitectură, Peisaje, Natură statică, Flori, Lucrări pentru reviste, ziare și cărți, Afișe, Decoruri de teatru, Motive decorative și proiecte de vitralii.
Urmează prezentarea gravurilor realizate de Iosif Keber și desenele în cărbune, creion, acuarelă și tuș. Apoi, autorul dedică un capitol special picturii monumentale a pictorului, cu prezentarea picturii sale monumentale cu detalii despre Keber ca pictor bisericesc autorizat, proiectele de pictură bisericească, icoanele lui Iosif Keber și biserici în desenele pictorului.Interesantă este prezentarea cronologiei lucrărilor monumentale realizate de Keber ca și grupajul ilustrațiilor din Evanghelie.
Prof. dr. Ion Mocioi ne relevă și alte abilități și preocupări ale pictorului și anume cele legate de aplecarea sa spre poezie și chiar spre sculptură. Reținem pentru acest material poezia lui Iosif Keber publicată într-un grupaj din revista Flacăra, la vârsta senectuții și intitulată ”La 90 de ani: În preumblarea mea/ pe drumul vieții ritmic/ cu soarele și luna/ în casa mea de schimnic/ conviețuit-am. Soarta/ m-a tot ținut de braț/ iar eu de cot cu arta/ treceam din șanț în șanț./ Ziua o lua-nainte,/ noaptea venea din spate,/ Bastonul meu cuminte/ face și el ce poate.” .Pictorul a trăit 92 de ani stingându-se din viață la 18 aprilie 1989, în casa sa din Târgu-Jiu (str. 11 iunie nr. 67), fiind înhumat în cavoul familiei din cimitirul cartierului Șișești din Târgu-Jiu. După decesul artistului, legatarul său testamentar, respectiv Prof. dr. Ion Mocioi a donat statului român casa, biblioteca și circa 500 de lucrări de artă ale pictorului. Iar la 30 de ani de la decesul pictorului, legatarul său testamentar elaboarează și editează această lucrare valoroasă dedicată artistului. Toată considerația pentru prof. dr. Ion Mocioi.Trebuie să mai menționez faptul că această ediție a cărții a fost îngrijită de Prof. Daniel Mocioi, coperta și culegerea digitală a fost asigurată de muzeograful Ion Catană, iar în asigurarea fotografiilor autorul a primit sprijinul unei echipe formată din Ion Catană, Vasile Pleșa, Ahmed Scheik Idrees, Ion Predoșanu, Vasile Blendea, Flavius Lăzăroiu și Adina Corina Troacă.Este de subliniat faptul că apariția acestui volum impresionant a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Starețul Mânăstirii Lainici Arhimandrit Ioachim Pârvulescu.
În final menționez cu mândrie faptul că D-l Prof. dr. Ion Mocioi este membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. D. Șerban” Târgu-Jiu, căruia dorim să-i adresăm și pe această cale felicitări deosebite și în același timp aprecierile noastre atât pentru această apariție inedită cât și pentru întreaga sa munca întreprinsă de-a lungul anilor în domeniul culturii gorjene și naționale. Aceleași aprecieri și celor care într-un fel sau altul au contribuit la apariția acestei lucrări valoroare.
dr. Victor Troacă
Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. D. Șerban” Târgu-Jiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here