Şefa Serviciului Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu, admisă în magistratură

451

Institutul Naţional al Magistraturii a publicat marţi rezultatele definitive ale concursului de admitere în magistratură. De această dată, o singură candidată din judeţul Gorj a reuşit să treacă de toate probele şi să fie admisă în magistratură. Este vorba de Elisa-Ana-Maria Cîmpeanu, şef serviciu Evidenţă la Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu.

Pentru a putea participa la concursul de admitere în magistratură, candidaţii au trebuit să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; să fie licenţiaţi în drept; să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal; să cunoască limba română şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, la data susţinerii primei probe a concursului. Iniţial, la concurs s-au înscris aproximativ 1.200 de candidaţi din toată ţară, între care şi 45 de gorjeni. Candidaţii au trebuit să susţină trei probe: proba scrisă eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice (la disciplinele drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal), testul de verificare a raţionamentului logic şi interviul. Doar trei dintre cei 45 de candidaţi din Gorj au reuşit să treacă de primele două probe: Elisa-Ana-Maria Cîmpeanu, Felicia Talianu şi Iuliana Cornescu. După susţinerea probei interviului, probă ce a constat în elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras şi susţinerea orală a acestuia, precum şi în analiza orala a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei, o singură candidată din Gorj a fost admisă în magistratură: Elisa-Ana-Maria Cîmpeanu, şef serviciu Evidenţă la Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu.

Urmează depunerea actelor pentru verificarea bunei reputaţii
Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în magistratură au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor finale ale concursului, mai multe documente necesare verificării condiţiei bunei reputaţii: curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare; caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative; adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă; declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, precum şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii. Concursul de admitere în magistratură s-a organizat pentru ocuparea unui număr de 70 de posturi de judecător la judecătorii.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here