Se caută asistenţi medicali comunitari şi mediator sanitar

393

Primăriile Slivileşti, Ciuperceni şi Godineşti organizează, în această perioadă, concursuri pentru ocuparea unor posturi de asistenţi medicali comunitari şi mediator sanitar.

Primăria comunei Slivilești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de asistent medical comunitar debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii post liceale cu specializarea asistent medical generalist; să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechimea nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 septembrie 2016 – termenul limită de depunere a dosarelor; 12 septembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 16 septembrie 2016, ora 14:00 – proba interviu.
Şi Primăria comunei Ciuperceni angajează un asistent medical comunitar, condiţiile specifice de ocupare a postului fiind: studii sanitare postliceale – specializarea asistent medical generalist; să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechime în specialitatea studiilor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 30 august, ora 16:00, urmând ca proba scrisă a concursului să se deruleze pe 7 septembrie, de la ora 10:00, iar interviurile să fie susţinute pe 9 septembrie, de la aceeaşi oră.
Un post vacant este disponibil şi la Primăria Godineşti, care organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de mediator sanitar grad profesional debutant, normă 1/2. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de absolvire a specializării de mediator sanitar; disponibilitate pentru deplasări în teritoriu, pentru lucru în program prelungit. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 septembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 14 septembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursurile demarate pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here