Se caută asistent medical la Godineşti

296

Primăria comunei Godineşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, de asistent medical comunitar grad profesional debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalentă (diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale), în specialitatea asistent medical generalist; disponibilitate pentru deplasări în teritoriu, pentru lucru în program prelungit.
Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 19 ianuarie 2016, ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 20 ianuarie, la aceeaşi oră. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here