Se apropie BAC-ul de toamnă

327

Doar o săptămână îi mai desparte pe absolvenții de liceu care nu au promovat sau nu au participat la prima sesiune a Bacalaureatului de cea de-a doua sesiune a examenului. Probele vor debuta pe 16 august, iar primele rezultate vor fi afișate pe 29 august. În Gorj, s-au înscris în vederea participării la examen 1182 de candidați.

Potrivit calendarului de desfășurare a celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat, în zilele de 16 și 17 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în perioada 17-19 august evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 18 și 19 august evaluarea competenţelor digitale. Din 22 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la limba şi literatura română, urmată în 23 august de limba şi literatura maternă, 24 august – proba obligatorie a profilului şi 26 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 29 august, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În 30-31 august vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 1 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

1182 de candidați înscriși
Înscrierile la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului din acest an s-au finalizat vineri, când s-au putut înscrie și absolvenții de liceu care au reușit să treacă de examenele de corigență. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Gorj, numărul total de candidați înscriși la sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat este de 1182, însă foarte puțini vor susține toate probele. ”În total, avem 1182 de candidați înscriși la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română avem 157 de candidați înscriși, la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 185, iar la proba de evaluare a competențelor digitale 163. În ceea privește probele scrise, avem 578 de candidați înscriși la proba la Limba și literatura română, 745 la proba obligatorie a profilului și 830 la proba la alegere a profilului și specializării”, a precizat inspectorul școlar general Ion Ișfan. Candidații înscriși la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susține probele scrise în trei centre de examen stabilite la nivelul județului, unul la Motru și două la Târgu-Jiu. Comisiile de bacalaureat judeţene trebuie să asigure camere de supraveghere audio-video în sălile în care se desfăşoară probele examenului, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise. Comisiile de examen vor verifica, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă, ori în cazul în care există sesizări, verificarea se va face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă. Dacă se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, comisia de bacalaureat din centrul de examen va lua măsurile necesare, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Lucrările scrise ale candidaţilor la Bacalaureat vor fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

6 – media minimă de promovare
Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. În Gorj, la prima sesiunea a Bacalaureatului au participat 3.368 de candidaţi, dar trei au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă. Dintre cei prezenţi, au promovat examenul 1962 de candidați, 1403 nereuşind să obţină media 6, media minimă de promovare a Bacalaureatului. Dintre cei 1.962 de candidaţi care au promovat examenul, 224 au obţinut medii între 6 şi 6.49, 194 au medii între 6.5 şi 6.99, 222 au medii între 7 şi 7.49, 256 au promovat cu medii cuprinse între 7.5 şi 7.99, 268 cu medii între 8 şi 8.49, iar 307 cu medii între 8.5 şi 8.99. S-au mai înregistrat 310 medii între 9 şi 9.49, 176 de medii între 9.5 şi 9.99 şi cinci medii de 10. Absolvenții de liceu au dreptul să susţină examenul de Bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile dinainte de cel puțin două ori examenul și care se prezintă la toate probele achită suma de 240 de lei. În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile precedente de cel puțin două ori examenul de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării acestuia.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here