Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, centru de examen pentru Definitivat

923

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a anunțat că proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ se va desfășura anul acesta la Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. În sălile de examen sunt așteptați, pe 22 iulie, aproximativ 80 de candidați din Gorj.

Accesul candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 8.00 – 8.45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate. Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, într-o sală de examen putând să susțină proba scrisă un număr de 10 candidați. Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen. Acesta va începe la ora 10.00 și va dura patru ore. Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de trei ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale. Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu programele specifice pentru examen, valabile pentru sesiunea respectivă. Primele rezultate vor fi afișate pe 29 iulie; contestațiile vor putea fi depuse în cursul aceleiași zile, precum și în data de 30 iulie 2020. Afișarea rezultatelor finale este programată pe 4 august 2020. Nota minimă de promovare a examenului este 8. În sesiunea 2020 a examenului, nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (2NI + NP +7NS) / 10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la inspecţie (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecţii de specialitate obţinute de candidatul care a susţinut ambele inspecţii), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisă, toate notele fiind obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, la unitatea de învățământ desemnată centru de examen, a unei taxe. Definitivatul este examenul pe care îl susțin cei deja angajați în învățământ și care le dă candidaților promovați dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Cei care nu trec examenul de definitivat pot să fie angajați în învățământ doar pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. Profesorii care promovează examenul de definitivat depășesc stadiul de debutant în învățământ și pot evolua în carieră prin obținerea gradelor didactice: gradul didactic II și gradul didactic I.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here