Reflecţii duhovniceşti ale Preotului de altar – Dogma despre Treimea dumnezeirii este fundamentală şi are implicaţii asupra întregii învăţături creştine!

1179
fbt

«Sfânta Treime» este sărbătorită şi în Biserica noastră după sărbătoarea «Pogorârii Duhului Sfânt» sau a Rusaliilor, iar, Praznicul Sfintei Treimi a fost aşezat, aşa cum am spus, în cea de-a doua zi după Pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Preasfintei Treimi, Sfântul Duh, pentru a arăta că mântuirea oamenilor este lucrarea lui Dumnezeu, Unul după fiinţă, dar care are trei feţe sau ipostasuri, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Aş spune că dogma despre Treimea dumnezeirii este fundamentală şi are implicaţii asupra întregii învăţături creştine, Duhul Sfânt, deoarece, a treia persoană a Sfintei Treimi, care a fost dăruit comunităţii apostolice primare, a înzestrat Biserica dreptmăritoare cu tot ceea ce era necesar organismului creştin: propovăduirea Evangheliei, Sfintele Taine, charismele şi diaconia. Desigur, existenţa istorică şi orice acţiune sfinţitoare depind fundamental de la întemeierea Bisericii de invocarea Duhului Sfânt, iar, învăţătura despre Sfânta Treime este greu de înţeles, motiv pentru care e absolut necesar să cunoaştem despre Sfânta Treime ceea ce este cu putinţă omului. Dar, oricât am învăţa, nu-i destul, deoarece, nici îngerii, nici heruvimii, nici serafimii nu pot dogmatisi şi teologhisi despre Preasfânta Treime, chiar dacă toţi suntem datori să învăţăm cât putem de mult!
Persoanele Sfintei Treimi sunt Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Tatăl este nenăscut şi nu are cauză, El este izvorul celorlalte două persoane. Fiul este născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, precum se naşte cuvântul din minte, iar Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi Se trimite în lume prin Fiul. În privinţa ipostasurilor Preasfintei Treimi, Sfântul Vasile cel Mare va spune: „Un curcubeu care se formează din razele puternice ale soarelui, ce cad asupra unui nor care e plin de apă şi de rouă, dă la iveală o mulţime de culori; dar noi vedem că aceste culori se deosebesc, una fiind galbenă, alta albastră, alta roşie, alta portocalie, dar niciodată nu putem înţelege unde se unesc ele şi de unde până unde ţine galbenul, de unde până unde portocaliul sau verdele; aşa se înţeleg şi ipostasurile Sfintei Treimi: ele se unesc şi se pare că se amestecă. Dar nu, nu se amestecă, ci păstrează fiecare însuşirea sa. Dar fiinţa este una. Şi noi nu putem pricepe cât sunt de unite; ştim doar atâta: că sunt unite, dar nu se amestecă, şi se împart, dar fără să se despartă după fiinţă”, ceea ce configurează însuşi faptul că o imagine a Sfintei Treimi suntem noi oamenii care avem minte, cuvânt şi duh, căci suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, creştinul este şi trebuie să fie permanent un locaş al Presfintei Treimi. Tatăl se sălăşluieşte mai ales în voinţa noastră, Iisus Hristos este Cuvântul ce sălăşluieşte în mintea noastră, iar, Duhul Sfânt, pe Care Îl primim la botez, se odihneşte în inima noastră îndulcită de lumina credinţei! În concluzie, această sfântă Sărbătoare pe care o prăznuim şi noi la Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, oraşul Turceni, așezată imediat după Pogorârea Sfântului Duh, ne învaţă că este foarte important când se descoperă oamenilor și a treia Persoană a Sfintei Treimi, pentru a arăta că Sărbătoarea Sfintei Treimi este cinstită în Biserica Ortodoxă în Lunea după sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Sfânta Treime este cinstită de către creștinii ortodocși, anul acesta, la 5 iunie, iar, toată învățătura despre Sfânta Treime constituie dogma principală în Biserica Ortodoxă. Prin ea înțelegem pe Dumnezeu cel Unul în ființă și întreit în persoane: Dumnezeu -Tatăl, Dumnezeu – Fiul și Dumnezeu – Duhul Sfânt, ca o dovadă că toate actele mântuitoare din istoria lumii au fost lucrate de către Preasfânta Treimie, arătându-se prin aceasta că lucrarea de mântuire a lumii săvârșită de Hristos Domnul și Mântuitorul nostru s-a împlinit prin trimiterea Duhului Sfânt, iar prin aceste acte mântuitoare a lucrat întreaga Sfânta Treime tot așa cum la crearea lumii întreaga Sfânta Treime a fost lucrătoare, căci toate le face și le înnoiește Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt!
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Gorj

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here