Radiografierea unei drame a României!

1382

Distinsul meu concetățean, bun prieten, Prof. Dr. Vasile Gogonea, căruia, în comunitatea noastră, mă adresez cu apelativul Nelu, mi-a dăruit, cu autograf, importanta sa lucrare, ,,DEPOPULAREA MEDIULUI RURAL DIN ROMÂNIA – Studii de caz în comune gorjene”, din colecția Cercetări Sociologice de teren, tipărită la Craiova, Editura BELADI ȘI SITECH.
De la început, pot spune că el a crescut sub ochii noștri, cunoscând de mic, viața din perioada postbelică, trăită cu multe lipsuri și nevoi, dar cu părinți de excepție, care au văzut în el ambiția de a învăța, fiind un elev eminent și apoi un student silitor! Iar, după absolvirea studiilor universitare, ca profesor s-a remarcat ca un bun profesionist, a îndeplinit și funcția de inspector școlar, studiind mereu și perfecționându-și permanent «caratele» culturii, obținând în anul 2019 și doctoratul. A desfășurat o laborioasă activitate jurnalistică, a publicat multe poezii și articole, fiind prezent în coloanele Ziarului ,,Gorjeanul” (începând din anul 1968) şi ale altor publicaţii! Încă din vremea studenţiei a publicat în ,,Viaţa studenţească”, ,,Amfiteatru”, ,,VIITORUL SOCIAL”, ,,Scânteia tineretului” ca şi în publicaţiile gorjene: ,,Impact în Gorj”, ,,Opinia în Gorj” şi multe alte reviste şi ziare! Acum, îi fac surpriza unei fotografii de a sa (1976), din vremea mandatului meu de primar (1974-1981), când el era inspector la cultură! În 1995 a publicat volumul de poezii ,,Dorul de stele”, apoi Monografia Bisericii cu hramul ,,Sf. Cuv. Parascheva”, din Parohia Rășina! Este autor a peste 17 cărţi, printre care şi lucrarea de prestigiu: ,,România sub invazia mârlăniei”, în colaborare cu Nicolae Grosu și Ionel Dănciuc și tot în colaborare, dar cu Eugenia Ungureanu, cartea ,,Educația celor care cuvântă”.
În mod sincer, lecturarea acestei cărți m-a pus pe gânduri: oare, spre ce se îndreaptă România cu această masivă depopulare, nu numai a satelor, dar și a orașelor?
Autorul realizează şi o adevărată radiografiere a fenomenului depopulării unor localități din județul nostru, depopulare de care nu e scutită nici o localitate din țara noastră, pentru că însuşi autorul, undeva își pune întrebarea: Quo vadis? Trebuie să recunoaştem că este îngrijorător fenomenul semnalat prin această carte!
Prefațatorul cărţii, care constituie însăşi teza de doctorat, D-l prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, concluzionează următoarele: ,,Prin bogăția informațiilor recoltate, lucrarea ni se relevă ca o sursă documentară prețioasă pentru înțelegerea, explicarea și reformarea mediului rural din societatea românească actuală”, deci, avem în atenţie o apreciere care spune foarte mult! Din păcate, conducerile succesive ale statului nostru, de după 1990, au privit pasive fenomenul depopulării, ba, mai mult, unii șefi de stat, ca Traian Băsescu, au îndemnat la migrația cetățenilor români spre alte țări, pentru că și migrația e o importantă cauză a depopulării țării, alături de scăderea numărului de nașteri. Nu s-au gândit, oare, cei care ne guvernează, la soluțiile logice, ca românii, în număr cât mai mare să contribuie, prin munca lor, la întărirea propriei lor patrii și nu a altor țări receptoare de muncă ale străinilor? Niccolo Machiavelli avea dreptate când spunea că ,,Atunci când prevezi un lucru cu mult înainte, este ușor să intervii”, dar, ne întrebăm: Care este intervenția guvernanților? Așa cum am arătat mai înainte despre încurajarea migrației de către fostul preşedinte Băsescu!
Spațiul nostru geografic, dacă nu se raportează la valorile sale umane, spirituale, la istoria sa, rămâne un deșert! Noi nu dorim ca România să ajungă un deșert! Familiile românilor emigranți au trăit și trăiesc adevărate drame umane. Mulți copii rămași acasă, fără suportul educației părintești, urmat de derivă, nu puține, soldate cu sinucideri, sau care iau calea infractorilor. Unii au căzut pradă traficului de persoane și multor altor riscuri majore. Mulți au ajuns la concluzia veche: ,,Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea”! Și e prea valabil îndemnul lui Tudor Arghezi: ,,E timpul, slugă veche și robul celui rău, / tu. Omule și frate, să-ți fii stăpânul tău”! Recenta pandemie COVID-19 a adâncit și mai mult drama românilor plecați peste hotarele țării, care se răsfrânge tragic și asupra României de azi şi de mâine! Scăzând dramatic numărul populației, în mod firesc scade și puterea economică a țării. Când suntem mai mulți și puterea e mai mare, cum bine zicea Mihai Eminescu! Iată, deşi toate statisticile înregistrează în mod alarmant scăderea populației, atât prin scăderea numărului de nașteri, cât și prin migrație, populația țării noastre a scăzut cu mai bine de 4 milioane de cetățeni! Populația țării noastre, cum a concluzionat prof. dr. Vasile Gogonea, înregistrează an de an o îmbătrânire accentuată.
Putem spune, în concluzie, că această radiografiere a depopulării multor localități ale României a sensibilizat profund și pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte DANIEL, precum și pe Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Părinte TEOFAN, deoarece, Patriarhul României, în mesajul transmis autorului cărţii spune următoarele: ,,Vă mulţumim pentru volumul intitulat: Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene, publicat la Editura «Beladi» din Craiova, în anul 2019, al cărui autor sunteţi şi pe care aţi avut amabilitatea să îl trimiteţi în dar la Reşedinţa Patriarhală. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să vă dăruiască sănătate şi bucurie, pace şi ajutorul Său sfânt în viaţa dumneavoastră şi în activitatea pe care o desfăşuraţi! Cu stimă şi binecuvântare +DANIEL – PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE! Marele Ierarh, ÎPS Părinte Teofan, fostul Mitropolit al Olteniei şi în prezent Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei transmite autorului cărţii mesajul următor: ,,Domnule Profesor, Vă mulţumesc pentru volumul intitulat: Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene, al cărui autor sunteţi, volum apărut anul trecut la Editura «Beladi» din Craiova, pe care mi l-aţi trimis de curând. Îl rog pe Dumnezeu, izvorul a toată bunătatea şi milostivirea, să vă dăruiască sănătate, bucurie şi ajutor sfânt în lucrarea pe care o desfăşuraţi! Cu binecuvântare, + TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei!
Aşadar, magistrala lucrare a D-lui Prof. Dr. Vasile Gogonea despre depopularea localităților țării noastre, ar trebui să constituie un serios semnal de alarmă pentru guvernanți, ca să întreprindă urgent măsurile ce se impun! De aceea, sugerez autorului, să trimită câte un exemplar al cărţii, atât președintelui statului, cât și primului ministru al României, cu deosebire, demnitarilor Gorjului. Să sperăm că documentarul conținut de această importantă lucrare, nu va rămâne fără ecou!
Jurist, Ion M. UNGUREANU, Țicleni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here