Proiect: Salarii mai mari pentru asistenții sociali, sociologi și logopezi angajați ai spitalelor

1995

Senatul României va dezbate o propunere legislativă ce aparține unui deputat și care încadrează trei categorii de salariați, respectiv asistenții sociali, logopezii și sociologii în normele legislative privind personalul plătit din fonduri publice, astfel urmărindu-se majorarea salariilor pentru aceștia.

Deputatul PSD Oana-Consuela Florea propune modificarea legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul majorării salariilor asistenților sociali, logopezilor și sociologilor angajați ai unităților sanitare. Potrivit inițiatorului, cele trei categorii de personal sanitar cu studii superioare sunt singurele care nu beneficiază de mărirea salariului de bază aferent anului 2022. La data de 22 septembrie 2020, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Conform deputatului Oana-Consuela Florea, activitatea și responsabilitățile asistenților sociali din unitățile sanitare, compartimente de primiri urgențe, etc. sunt reglementate de numeroase acte normative, care contribuie la definirea rolului asistentului social în echipa medicală pluridisciplinară. Propunerea legislativă, așa cum se arată în proiectul depus la Senat corectează „nedreptatea făcută asistenților sociali, logopezilor și sociologilor angajați ai unităților sanitare, care sunt excluși de la mărirea salariului de bază aferent anului 2020 din modificările succesive aduse Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin Legile nr. 51 din 27 aprilie 2020 și nr. 64 din 21 mai 2020. Scopul principal al legilor de modificare menționate a fost să îndrepte greșeala excluderii unor categorii de personal din sistemul sanitar din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Dar, acestea nu erau singurele nedreptățite, celelalte trei menționate anterior fiind excluse în continuare de la aceste drepturi într-un mod total nejustificat și au rămas singurele categorii de personal sanitar cu studii superioare care nu beneficiază de mărirea salariului de bază aferent anului 2022. Ca urmare, este absolut necesară îndreptarea acestei erori, pentru a preîntâmpina discriminările și disfuncționalitățile din cadrul echipei pluridisciplinare din unitatea sanitară, prin includerea în Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a personalului care ocupă funcțiile de asistent social, logoped și sociolog”.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here