Proiect privind modificarea metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori din școli, în consultare publică

1200

Ministerul Educației a publicat zilele trecute, pe site-ul propriu, un proiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli. Modificările prevăzute vizează calendarul de desfășurare a concursului; mai exact, dispare etapa de consultare a grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase și obținerea avizului motivat. O altă anexă a proiectului conține bibliografia concursului.

Conform calendarului actual, consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase și obținerea avizului motivat este o etapă ce ar fi urmat să se desfășoare în perioada 14-17 decembrie, după proba de interviu. Potrivit proiectului publicat de Ministerul Educației, candidații care participă la concurs pentru funcțiile de director și de director adjunct de la unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, precum și cei care vor să ocupe aceste funcții la seminarii și licee teologice trebuie să depună avizele necesare înaintea probei de interviu. Concret, conform proiectului menționat, calendarului concursului pentru posturile de directori de școli ar arăta astfel: 14 septembrie -anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul); constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere; 15-26 septembrie – depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată; 27 – 29 septembrie – evaluarea dosarelor de înscriere; 30 septembrie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor; 1 octombrie – depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică; 4-6 octombrie – remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere; 7 octombrie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor; 8 octombrie – stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise; 13 octombrie – repartizarea candidaților pe centre; 15 octombrie – desfășurarea probei scrise; afișarea rezultatelor la proba scrisă; 15-17 octombrie – depunerea contestațiilor la proba scrisă; 18 – 20 octombrie – soluționarea contestațiilor la proba scrisă; 20 octombrie – afișarea rezultatelor finale la proba scrisă; 21 – 27 octombrie – înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare; 28 – 29 octombrie – transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților; 1 – 10 noiembrie – constituirea comisiilor pentru proba de interviu; 12 noiembrie – publicarea graficului de desfășurare a interviurilor; 15 noiembrie – 8 decembrie – desfășurarea probei de interviu; 16 noiembrie – 10 decembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu; 13 decembrie – exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ; 17 decembrie – validarea rezultatelor finale; 20 – 22 decembrie – emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

A fost publicată și bibliografia concursului
În consultare publică a fost publică și bibliografia pentru concurs. Bibliografia propusă este următoarea: Bush, T. (2015), ,,Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”, Iași, Ed. Polirom (Capitolele 1, 2, 3, 4, 8), Hattie, J. (2014), ,,Învățarea vizibilă”, București, Editura Trei (Capitolul 9), Senge, P. (Coord), 2016, ,,Şcoli care învaţă. A cincea disciplină aplicată în educaţie”, Bucureşti, Editura Trei (Capitolele VIII.1, IX, XII,XIII.1), Legea educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs (Titlurile I, II, IV (Capitolul I), VI, VII), Statutul elevului aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs, ROFUIP – regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs, Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat prin OMEC 3239/05.02.2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național (Partea 1, Capitolele 2,4; Partea a 2-a: Capitolele 6,7,10).
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here