Proiect Educațional Erasmus+ – Our Culture, Our Future

1282

Incluziunea și diversitatea sunt prioritățile Programului Erasmus+, deoarece acesta urmărește să promoveze în toate acțiunile sale egalitatea de șanse și de acces, echitatea și interculturalitatea. Obiectivul major al oricărei mobilități din cadrul Erasmus+ își propune să înlăture atât barierele cu care se pot confrunta diferitele grupuri-țintă de elevi, cât și diferențele culturale care ar încetini progresul învățării.
Multilingvismul, incluziunea, diversitatea și interculturalitatea au fost obiectivele majore ale Proiectului Educațional Our Culture, Our Future din cadrul programului Erasmus+, desfășurat în Croația, în perioada 15-19 mai 2023. Țările participante au fost România, Italia, Macedonia, Turcia, Portugalia și Croația. Echipa României a fost compusă din următorii participanți: Ins. Șc. Prof. Dragotă Teodora ( coordonator proiect), Prof. dr. Găvan Elena Diana (profesor însoțitor) și din cinci elevi ai Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, din Tg-Jiu: Neguți Roberta, Corici Raisa, Goanță Sara, Bumbaru Alexandru, Popescu Petruț. Experiența trăită de aceștia a fost extraordinară, deoarece au dobândit valori culturale care au vizat creativitatea, cooperarea, excelența și inovarea. Învățarea formală și nonformală s-a desfășurat pe parcursul a patru zile de interacțiune și colaborare. Tinerii au participat la activități organizate pe zile, după cum urmează:
Ziua 1.
– Vizitarea școlii organizatoare din Korcula;
– Prezentarea obiceiurilor de nuntă din țările participante;
– vizionarea piesei de teatru The Legend about the Nymphs of Žrnovo;
– Interpretarea dansului tradițional Moreška.
Ziua 2.
– Turul orașului vechi;
– Întâlnirea cu primarul orașului Korcula;
– Vizită la Muzeul orașului;
– Vizitarea Casei lui Marco Polo și a Catedralei St. Marco.
Ziua 3.
– Excursie la Vinăria din Smokvica;
– Vizitarea peșterii din Vela Luka;
– Plimbare pe Promenada cu Mozaic din Vela Luka;
– Vizitarea unei Case Etno Barilo (Blato);
– Workshop Typical food from Korcula (Blato);
Ziua 4.
– Turul Insulei;
– Cină tradițională festivă;
Implicarea elevilor la aceste activități a fost totală, ei au fost fascinați de istoria, tradiția și frumusețea locurilor vizitate. Workshopurile i-au ancorat în prezent, iar dansul tradițional, muzeul și casa lui Marco Polo i-au transpus în trecut, în vremuri de mult apuse, dar care și-au lăsat puternic amprenta asupra acestui oraș. Marea a întregit mirificul peisajului, măslinii, portocalii și alte felurite plante le-au captat atenția elevilor și a profesorilor însoțitori.
De asemenea, căprioarele, puii de cerb, peștii și aricii de mare au fost elemente din decorul natural al acestor locuri atât de frumoase și cu o bogată cultură. De-a lungul demersului acestei mobilități, nu au existat bariere sociale, elevii români au vorbit mereu cu cei din alte țări, au intrat în interacțiune, au lucrat în echipă și au legat frumoase prietenii. Discuțiile s-au desfășurat în limba engleză, dar elevii s-au învățat unii pe alții cuvinte și structuri lingvistice din limba lor maternă. De asemenea, profesorii au comunicat permanent, au făcut schimb de impresii cu diverse ocazii și au împărtășit din specificul țărilor din care proveneau. Această mobilitate în Croația și-a îndeplinit obiectivul major: promovarea unor valori culturale naționale și internaționale, printre care cele mai importante ar fi socializarea și cooperarea, învățarea prin activități interactive și bune practici. În esență, programul Erasmus+ desfășurat în Croația poate fi definit prin cuvintele: transdisciplinaritate, interculuralitate, identitate în diversitate și prietenie. Acest program reflectă semantic afirmația lui Allan Bloom, „Educația este mișcarea din întuneric către lumină.”Acest program aduce lumină, adică plus cunoaștere, deschizând calea spre o viață mai bună, fără bariere, spre libertate, spre pluriperspectivism. Programul Erasmus+ Our Culture, Our Future sădește în sufletul tinerilor și nu numai, frumosul, binele, adevărul și prietenia, ca cele mai de preț valori umane.
Prof. coordonator: Ins. Șc. Dragotă Teodora
Prof. dr. Găvan Elena Diana

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here