Program de pregătire a cadrelor didactice care se pregătesc de examene

826

În perioada 05.04.2021-17.05.2021, Casa Corpului Didactic Gorj, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, va organiza în sistem webinar „Programul de pregătire a cadrelor didactice care susțin examenul de definitivare/titularizare în învățământ/gradul didactic II/suplinire”, sesiunea 2021.

Programul are alocate 12 ore și este structurat pe următoarele module: ”Aspecte legislative privind desfășurarea examenului de definitivare în învățământ” – 2 ore (OMEN nr. 5434/31.08.2020 privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a Examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea iulie 2021; OMEN nr. 5558/14.09.2020 privind Calendarul de organizare şi desfășurare a Examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea iulie 2021; OMEN nr. 5976/09.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar; OMEN nr. 5975/09.1 1.2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar), ”Proiectarea didactică – premisă a reușitei activității didactice” – 4 ore și ”Modelul cadru de structură subiect și barem de evaluare pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ/examenul de titularizare/suplinire” – 6 ore.
”Scopul organizării acestui program de pregătire constă în consilierea și sprijinirea cadrelor didactice în vederea obținerii unor rezultate bune la concursurile și examenele naționale.
Programul de formare este inclus ca program prioritar în Oferta de formare a CCD Gorj pentru anul școlar 2020-2021, avizată MEC prin adresa nr. 1272/DGIP/04.03.2021. Pentru informații privind perioada de desfășurare și calendarul activităților programului de pregătire, cadrele didactice vor lua legătura cu inspectorii școlari de specialitate”, se arată într-o adresă transmisă către unitățile de învățământ din județ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here