Program de formare pentru cadrele didactice din Gorj

826

Cadrele didactice din Gorj pot participa la un program de formare derulat de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în cadrul proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți”. După finalizarea cursurilor de formare, cadrele didactice vor putea lucra în programele de tip ,,A doua șansă” ce se vor derula în cadrul proiectului.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în calitate de beneficiar, a primit finanțare pentru derularea proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți”, POCU/665/6/23/136157 privind îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive pentru cursanții înscriși în cadrul Programului ,,A doua șansă”. Acţiunile constau în activităţi de îmbunătățire a competenţelor pentru un număr de 516 cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi a personalului de sprijin şi didactic auxiliar, derulate secvenţial pe o perioadă de 30 de luni. Cadrele didactice interesate se pot înscrie prin completarea unui formular disponibil pe site-ul IȘJ Gorj. După constituirea grupului țintă, cadrele didactice înscrise vor fi repartizate pe grupe în vederea derulării programului de formare.
Cursurile se vor desfășura în sistem online. Finanțarea cursului pentru toate cadrele didactice înscrise în program va fi asigurată din fonduri ale proiectului EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți”. După finalizarea programului de formare cadrele didactice vor putea lucra în programele de tip ,,A doua șansă” ce se vor derula în cadrul proiectului.

Despre proiect
Proiectul „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți” își propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitățile specifice, precum și creșterea calității vieții prin educație, grupul țintă fiind încurajat să acumuleze un pachet compus din competențe și abilități de lucru necesare implicării active în societate, eliminând astfel dezavantajele și disparitățile existente în ceea ce privește accesarea unui loc de muncă, diferența între veniturile populației comparativ la nivel de regiuni, cu preponderență a persoanelor din medii defavorizate, totodată responsabilizând stakeholderii proiectului cu transferarea cunoștințelor acumulate pe perioada participării la activități către generația următoare de tineri și adulți. Grupul țintă al proiectului va fi format din două categorii majore de persoane: 516 persoane care fac parte din categoriile de personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare, provenit, în general, din unitățile școlare parteneri asociați, și 600 de persoane beneficiare ale programului de „A Doua Șansă”, înmatriculate, în general, în unitățile școlare parteneri asociați.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here