Profesorul Ion MOCIOI, la ceas aniversar!

325

În sala de festivități a Muzeului județean «Alexandru Ștefulescu» a avut loc vineri, 2 octombrie 2015, o frumoasă manifestare consacrată aniversării celor 75 de ani de viață minunată și bogată în reușite, ai Domnului prof. univ. dr. Ion Mocioi, personalitate marcantă a culturii Gorjului nostru «istoric și pitoresc» și a evenimentelor tumultoase din ultima jumătate de veac!

“Ion Mocioi este un cărturar care se va înscrie în istoria culturii gorjene”
Poate și ca un ecou al «Zilei Mondiale a Educației» pe care o sărbătorim azi, cei puțini aleși, dar mai mulți așteptați la acest «omagiu întru destin» dedicat distinsului om de aleasă cultură au avut prilejul să trăiască momentele de aleasă ținută, mai ales că evocarea amintirilor a fost leitmotivul pretextului de a fi părtași la acest «banchet» al momentelor evocatoare care au făcut să vibreze inimile participanților! La vârsta sa venerabilă și parcă ușor încovoiat de apăsarea vremii, d-l primar Titu Pânișoară a spus: “Am avut prilejul de a lucra cu d-l Mocioi, dar și cu cei care au vorbit despre dânsul, deoarece oamenii cu care am lucrat sunt cei care ne-au învățat multe lucruri”! Iar d-l prof. univ. dr. Nicolae Brânzan a continuat cu glasul său patetic și plin de emoție: “M-am simțit mulți ani un apropiat al d-lui Ion Mocioi, dar în ultima vreme am observat o stare de tristețe lăuntrică la domnia sa, datorită atitudinii unor neoameni care s-au dovedit nu prea bine intenționați. Pot spune că în cultura Gorjului, d-l Mocioi a introdus «un suflu nou», a depășit spiritul vremii și a adus în dezbatere problemele delicate ale culturii! L-am auzit deseori: «să terminăm cu pășunismul», acea tentație a unora de a coborî valoarea actului cultural. Ion Mocioi este un cărturar care se va înscrie în istoria culturii gorjene”!

“E și plăcut, dar și neplăcut să ajungi la 75 de ani(sic!??). Eu am luptat și împotriva timpului”
D-l prof. univ. dr. Moise Bojincă a apreciat aportul d-lui Mocioi la reușita din acest an a festivalului de la Peștișani dedicat lui Constantin Brâncuși, iar d-l col. Dumitru Dănău a accentuat următoarele: “Pe acest om l-am admirat pentru curajul de a depăși situațiile dificile și de a pătrunde în adâncimea documentelor, fiind chiar un «monstru sacru» al descifrării vechilor scrieri”!
Alți vorbitori au subliniat că d-l Ion Mocioi se caracterizează prin perseverență și modestie, fiind un erudit al Gorjului și un brâncușiolog profund! În încheiere, cel sărbătorit a mulțumit celor prezenți, adresându-se în mod deosebit distinsei sale soții, d-na prof. Luxița Mocioi, alegând din buchetul de cuvinte alese următoarele: “S-au vorbit atâtea, încât mi-am amintit de mine(sic!!!)! Nu am căutat decât să fac bine în ceea ce am făcut! Am învățat că trebuie să respect omul și am fost atât de lucid, încât să trec peste greșelile altora! Cel mai mare ajutor l-am primit de la soția mea, corectorul textelor mele! E și plăcut, dar și neplăcut să ajungi la 75 de ani(sic!??). Eu am luptat și împotriva timpului! Datorez mult soției mele, pentru că singur nu poți face prea multe în viață! Am încercat să mă împlinesc în toate aspectele vieții mele”, a menționat în încheierea admirabilului său cuvânt de mulțumire d-l prof. Ion Mocioi!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here