Probleme la Bîlteni din “era” Păsărin! Curtea de Conturi a sesizat abateri financiar-contabile de 20.000 de lei

423

Camera de Conturi Gorj a publicat de curând sinteza rezultatelor acţiunii de control desfăşurate la SC Regiosalubri Edilitara SRL Bâlteni, raport care evidenţiază noi greşeli în gestionarea activităţii şi în frâiele pe care fostul primar Gheorghe Păsărin le ţinea asupra comunei Bîlteni. 20.000 de lei este valoarea abaterilor financiar-contabile găsite la această societate care acum se află în procedura de insolvenţă, bunurile acesteia fiind vândute în cadrul unei licitaţii publice organizate de un lichidator judiciar.

“Dominaţia” lui Gheorghe Păsărin, fostul primar al comunei Bîlteni, exclus în ultimele luni de pe scena politică şi publică din cauza dosarelor penale în care acesta apare ca inculpat, jucând alba-neagra cu măsurile de control judiciar dispuse de instanţele de judecată, a lăsat încă urme în activitatea administrativă a comunei. Anul trecut, în perioada 4 – 27 februarie, Curtea de Conturi a efectuat o acţiune de control la SC Regiosalubri Edilitara SRL, societate aflată în subordinea Primăriei Bîlteni, care se ocupa cu serviciile apă-canal şi salubritate, iar raportul acţiunii de control nu a fost unul tocmai favorabil.
Potrivit raportului, au fost estimate abateri financiar-contabile de 14.000 de lei la capitolul “Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare”: “La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic nu a fost făcută o justificare detaliată a necesarului de fonduri propus prin proiectul de buget, nu s-au avut în vedere criterii de performanţă specifice, nu au fost întocmite anexele de fundamentare, precum şi programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, reducere a plăţilor şi creanţelor restante, prevăzute de actele normative în vigoare. Nu a fost înregistrată pe cheltuieli şi nu a fost achitată redevenţa, în sumă de 500 lei/lună, stabilită prin contractul de concesiune”.
De asemenea, alte abateri estimate la 6.000 de lei au reieşit din: “facturile neîncasate la termenele prevăzute nu au fost calculate, facturate, evidenţiate şi încasate penalităţi de întârziere, conform prevederilor contractuale; nu s-a urmărit încasarea în termen a clienţilor, nu au fost transmise adrese de înştiinţare sau somaţii pentru recuperarea creanţelor restante, nu a fost întreruptă furnizarea serviciilor şi nu au fost înaintate acţiuni la instanţele judecătoreşti pentru situaţiile în care litigiile nu au fost rezolvate pe cale amiabilă”.

Măsuri trasate după verificări
Ultimul capitol al sintezei raportului de control efectuat de Curtea de Conturi în februarie 2015 la SC Regiosalubri Edilitara SRL Bâlteni, revede măsuri şi recomandări formulate autorităţilor. Printre acestea se regăsesc: respectarea cerinţelor de eficienţă şi a criteriilor de performanţă impuse de actele normative în vigoare, luarea tuturor măsurilor legale pentru calculul şi înregistrarea penalităţilor contractuale şi achitarea redevenţei datorate asociaţilor, emiterea de norme proprii privind activitatea de inventariere, calcularea, înregistrarea, facturarea şi urmărirea încasării veniturilor reprezentând penalităţi de întârziere ale beneficiarilor contractelor de prestări servicii alimentarea cu apă în termenele prevăzute prin contracte, crearea şi operaţionalizarea în SEAP şi utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor şi realizarea achiziţiilor directe.

După control, desfiinţarea
La numai câteva săptămâni după încheierea acţiunii de control a Curţii de Conturi la societatea din subordinea Primăriei Bîlteni, Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care s-a desfiinţat societatea în cauză. Odată desfiinţată SC Regiosalubri Edilitara SRL, Primăria Bîlteni a înfiinţat Serviciul Public de Gospodărire Comunală Locală. Acesta nu doar că a preluat foştii angajaţi, ci chiar a beneficiat de buget separat astfel încât să poată fi făcute şi noi angajări.
La pachet cu încetarea activităţii fostei societăţi, administratorul acesteia a cerut falimentul în aprilie 2015 la Tribunalul Gorj, creditori în acest dosar ce implică procedura insolvenţei fiind Finanţele Gorj, Comuna Bîlteni, Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova, Direcţia de Sănătate Publică Gorj şi Polaris M Holding. Încă din mai 2015 a fost desemnat şi un lichidator judiciar care să se ocupe de vânzarea bunurilor fostei societăţi Regiosalubri Edilitara. Astfel în fiecare zi de marţi, lichidatorul judiciar vinde la licitaţie publică cu strigare o serie de bunuri, a căror preţ a fost deja diminuat cu 25 de procente faţă de preţul de evaluare. Nu mai puţin de 42 de bunuri ale SC Regiosalubri Edilitara SRL Bâlteni sunt scoase la licitaţie, valoarea totală a acestora fiind de zeci de mii de lei.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here