Primăria Turceni face noi recrutări

313

Primăria oraşului Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de: asistent medical principal (1 post); îngrijitor copii (1 post). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de asistent medical principal – studii medii/PL/superioare absolvite cu diplomă în domeniul asistenţă medicală, atestat/autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiei de asistent medical vizată la zi, cu vechime de minimum cinci ani; pentru postul de îngrijitor copii – studii medii, cu vechime de minimum un an. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 octombrie 2016, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 25 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 27 octombrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here