Primăria Tismana face angajări pe trei posturi vacante

905

Primăria oraşului Tismana organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează: inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Cadastru topografie; inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Urmăriri şi Executări Silite Debite; inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Registru agricol. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Cadastru topografie – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specialităţile: inginerie geodezică, măsurători terestre şi cadastru sau cadastru şi managementul proprietăţilor, să deţină certificat de autorizare eliberat de A.N.C.P.I. exclusiv una dintre categoriile A, B sau C, vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani; pentru inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Urmăriri şi Executări Silite Debite – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specialităţile: ştiinţe economice; ştiinţe juridice, vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani; pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Registru agricol – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specialităţile: ştiinţe juridice; ştiinţe administrative, vechimea în specialitatea studiilor nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 16 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here