Primăria Rovinari face înscrieri pentru acordarea tichetelor sociale de Paşte

608

Primăria Rovinari continuă şi în acest an tradiţia acordării de tichete sociale persoanelor cu venituri mici din oraş, în vederea achiziţionării de alimente pentru masa de Paşte.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Consiliul Local şi Primăria Rovinari, au aprobat demararea procedurii de înscriere a cetăţenilor din oraşul Rovinari, conform HCL nr. 97/27.02.2019, privind acordarea de tichete sociale persoanelor care au domiciliul stabil pe raza oraşului şi al căror venit se situează până la 520 de lei pe lună/membru de familie. Înscrierile au început şi se fac între orele 10.00-15.00, în zilele lucrătoare, la Clubul Vârstnicilor din Rovinari, situat pe strada Muncii, unde se va elibera un bon de ordine pe care îl va prezenta persoana înscrisă la distribuirea tichetului în data programării. Acte necesare depunerii dosarelor: acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei; acte de stare civilă; certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani; hotărâre definitivă şi irevocabilă de încredinţare a minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; adeverinţă pentru persoanele majore care frecventează cursurile şcolare în care se va menţiona forma de învăţământ; veniturile persoanei singure sau ale familiei se dovedesc cu adeverinţe privind salariul net, cupon de pensie, mandate sau taloane privind veniturile realizate; cererea şi declaraţia pe propria răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal; contract de proprietate al imobilului (închiriere, comodat etc); declaraţie pentru persoanele care nu realizează venituri, care se va da în faţa juristului din cadrul Direcţiei Publice de Asistenţă Socială Rovinari. Tichetele se vor distribui familiilor după cum urmează: familia compusă din 1-2 persoane – un tichet; la familiile compuse din 3-4 membri inclusiv – două tichete; la familiile compuse din 5 membri inclusiv sau peste 5 membri – trei tichete. Valoarea unui tichet social de Paşte este de 60 de lei.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here