Prestații sociale de peste 23 de milioane de lei pentru gorjeni

1129

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a încheiat procedura de achitare a tuturor prestațiilor aferente lunii octombrie, valoarea totală a acestora depășind suma de 23 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 74.372 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. ,,În luna noiembrie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 23.614.951 de lei pentru un număr de 74.372 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 10.481.286 de lei pentru 51.430 de beneficiari, 4.251.346 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.263 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.360 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 860.054 de lei, iar suma de 82.812 lei a mers către cei 120 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu. De asemenea, în cursul lunii trecute s-au făcut şi următoarele plăţi: 12.891 de beneficiari au primit 5.927.778 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.088 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 663.494 de lei. Totodată, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 300.300 de lei pentru 429 de beneficiari, s-au plătit 2.541 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 399.986 de lei, șase indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 10.200 de lei, 55 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 26.340 de lei; 102 indemnizații de sprijin acordate în conformitate cu prevederile art. XV din OUG 32/2020 – 415.344 de lei; 87 de indemnizații de sprijin acordate în conformitate cu prevederile OUG 132/2020 – 196.011 lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here